Time : 13:13:10
Date : 26 March 2008
Sender Name: CO2logic

Principes voor een CO2 Compensatie Code in België

Inleiding tot de CO2 Compensatie code - Maart 2008 (code in bijlage, see Pdf)

Vrijwillige compensatie houdt in dat een bedrijf of persoon financieel bijdraagt om een CO2 vermindering te realiseren die gelijk is aan de eigen uitstoot van dat bedrijf of persoon, dit zonder enige verplichting.

De Britse (Defra) en Franse (ADEME) milieuagentschappen hebben onlangs elk hun "best codes of practice" voor CO2 compensatie gepubliceerd om de kwaliteit van de CO2 compensatiediensten te garanderen, consumenten te beschermen en om de rol van compensatie te promoten in de strijd tegen de opwarming van de aarde. In België werd er nog geen code voorgesteld; daarom stelt CO2logic voor dat de volgende Belgische code, bedrijven en particulieren zouden moeten kunnen helpen om de juiste keuzes te maken.

Via de criteria uit hun 'best code of practices' hebben de Britse en Franse overheden voorkeur gegeven aan credieten afkomstig uit de V.N.'s Clean Development Mechanism, beter gekend als Certified Emission Reductions (CER). Deze 'credits' zorgen ervoor dat 'ontwikkelde' landen hun broeikasgassen kunnen compenseren door CO2 credits aan te kopen via hernieuwbare energieprojecten of andere CO2 reducerende projecten in ontwikkelingslanden. Dit system steunt duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden en groeilanden. Ook de Emission Reduction Unit (ERU), verkregen via de VN's Joint Implementation (JI), worden erkend. Dit verhoogt de druk op alle projecten die niet erkend zijn door het VN's Kyoto Protocol om transparantie en controle op criteria zoals additionaliteit, traceerbaarheid en permanentie van de CO2 reducties te verhogen alvorens Voluntary/Verified Emission Reductions (VER) te verkopen.

Om consumenten en bedrijven te beschermen en om hen te helpen kwalitatieve compensaties te herkennen gelooft CO2logic in een door de Belgische overheid geïmplementeerde 'best code of practice' die de nodige duidelijke lijnen trekt. CO2logic is overtuigd dat indien CO2 compensatie op een correcte, profesionele en verantwoordelijke manier gebeurd het zal bijdragen tot de sensibilisatie van bedrijven en particulieren omtrent hun eigen uitstoot en dat het sterk zal bijdragen tot het verminderen van CO2 emissies.

Sinds CO2logic met zijn activiteiten startte en compensatie in België introduceerde is de strijd tegen klimaatsverandering een internationale bekommernis geworden waarbij CO2 compensatie vooruitgeschoven wordt als een klein maar niet onbelangrijk onderdeel van de oplossingen. Aangezien CO2logic in deze sector de langste ervaring heeft zien wij het als onze verantwoordelijkheid de kennis en expertise die wij hebben te delen onder de vorm van suggesties om een Belgische 'Best code of practice' te creëren.

CO2logic zal deze code doorsturen aan experten, politiekers en gespecialiseerde journalisten om een gezond dialoog te stimuleren en het debat te openen rond dit onderwerp. Zo'n code zou CO2 compensatie in België erkennen en dus bedrijven en particulieren aanmoedigen om over te gaan tot acties door hun CO2-uitstoot te meten, te verminderen en de kost van hun eigen uitstoot internaliseren. De erkenning door de belgische overheid zou de sector ook helpen verder te groeien en zal de milieugerelateerde ondernemingsgeest stimuleren, nieuwe jobs creëren, CO2-uitstoot verminderen maar ook buitenlandse inkomsten en opportuniteiten aantrekken.

Perscontact :
Antoine Geerinckx
Managing Founder CO2logic
antoine@co2logic.com
tel: +32 (0)478 413 007
www.co2logic.be

Bijlagen :
De bijlagen zijn beschikbaar via onderstaande link : http://www.co2logic.com/home.aspx/html/Images/CO2logicCompensatieCode Maart2008.pdf
en op www.pressreleases.be