Politiebond ACP

27 maart 2008

Netto inkomenseffecten

Categorie: ACP - nieuws, Actueel

Er wordt veel om rekenvoorbeelden gevraagd, waaruit duidelijk wordt wat de voorstellen van de minister betekenen.

De meeste collega's willen weten wat de voorstellen netto voor uitwerking hebben. Wat de bruto effecten zijn, is niet zo moeilijk uit te rekenen. De vraag: "wat heb ik per maand meer in mijn portemonnee als ik 'ja' zeg tegen dit voorstel?" volgt daar meestal direct op.

In het bijgevoegde schema zie je bij benadering welke uitwerking de voorstellen voor collega's hebben. Let op, dit is bij benadering, het is niet mogelijk om exact te bepalen hoeveel euro's jij persoonlijk overhoudt. Zaken als belasting, (i)TBF, premies etc hebben invloed op jouw netto salaris. Het is ook afhankelijk van jouw schaal/trede.

In het schema zijn 9 verschillende voorbeelden uitgewerkt. Je vindt er kolommen met en zonder de eenmalige uitkeringen. Wat er in 2010 bijkomt, is nog niet te zeggen. Dat is in elk geval de structurele 3,25% plus wat er volgt uit de uitwerking van de vernieuwing van functiewaardering. De laatste kolom, waarin de structurele netto verhoging staat, is deze FUWA verhoging dus niet meegerekend.
---

Bestanden:
Netto_effecten_loonvoorstel_minister.pdf

Links:
www.acp.nl/uitleg