Ingezonden persbericht

WvdZ-Persbericht 2_22 mei 2008

Week van Zee (24 t/m 31 mei 2008) WINDFESTIVAL - Op volle kracht vooruit!

Stichting De Noordzee, windmolenproducenten en de overheid vragen aandacht voor Windenergie op zee

Datum: 25 mei 2008
Aanvang: 10.00 uur
Einde: 18.00 uur
Locatie: Kennemerstrand, IJmuiden aan Zee

IJMUIDEN AAN ZEE - Op zondag 25 mei 2008 vindt het op volle kracht vooruit! -Windfestival plaats. In IJmuiden aan Zee zijn er tientallen spectaculaire strandactiviteiten voor jong en oud. In het kader van Week van de Zee besteden Stichting De Noordzee, windmolenproducenten en de overheid op deze manier aandacht aan de ruimte die op zee nodig zal zijn voor windenergie.

Het thema van de Week van de Zee 2008 is Op volle kracht vooruit! Daarom kunnen bezoekers van het strand in IJmuiden rekenen op een dag vol snelheid, spektakel en kracht. Naast een grote kitesurfwedstrijd is er een doorlopend programma van windfilms in de minibios, een tot bioscoop omgebouwde zeecontainer. Bezoekers kunnen in een tweede zeecontainer informatie bekijken over windenergie op zee en vragen stellen aan experts. Er is ook een springkussen, een trampoline om kitesprongen te oefenen en er zijn proeflessen kiten, strandzeilen, golfsurfen, raften en kayakken. In een grote tent met muziek en een loungebar vindt een modeshow en een BMX-presentatie plaats. Toegang tot deze activiteiten is grotendeels gratis.

Windenergie op Zee
Op 4 april 2008 besloot het kabinet meer locaties te gaan aanwijzen in de Noordzee waar grootschalige windmolenparken mogen komen. Het kabinet wil de locaties vóór 2010 hebben bepaald. Dit moet de winning van méér windenergie op zee versnellen. In 2020 moet windenergie op de Noordzee een totaalvermogen van ongeveer 6.000 megawatt hebben, zes procent van de totale elektriciteitsvoorziening. In het kader hiervan besteedt het windfestival van de Week van de Zee ook aandacht aan de ruimte die op zee nodig zal zijn voor windenergie.

Sytske van den Akker projectleider mariene ecologie van Stichting de Noordzee: "Windenergie op zee moet kunnen, want het draagt bij aan een duurzame energievoorziening van ons land. Wel willen we dat de parken zo min mogelijk schade aanrichten aan de zeenatuur. De effecten van windmolenparken op het zeeleven zijn nog niet helemaal bekend. Hier moet nog meer onderzoek naar gedaan worden. Wel is zeker dat de effecten voor een groot deel afhankelijk zijn van waar de parken worden gebouwd. De overheid moet daarom een sturende rol spelen bij het bepalen van geschikte locaties en het aantal parken."

Week van de Zee
De Week van de Zee is een jaarlijks evenement dat de Nederlandse kust en zee op een positieve manier onder de aandacht brengt aan een breed publiek. Van 24 tot en met 31 mei kunnen bezoekers genieten van meer dan 150 culturele, sportieve, spannende en leerzame activiteiten langs de kust. De zee is dan even overal!

De Week van de Zee is een initiatief van Stichting De Noordzee, De Kustvereniging, EcoMare en Stichting Duinbehoud. Partners van de Week van de Zee 2008 zijn de Nederlandse Kitesurf Vereniging, het Maritiem Museum Rotterdam, Het Havenmuseum, Havenbedrijf Rotterdam N.V., het Nederlands Loodswezen BV en het Energieschip Berezina. De Week van de Zee 2008 wordt mede mogelijk gemaakt door de Ministeries van VROM, EZ en V&W, E-Connection, Evelop, We@sea, kustgemeenten en meer dan 100 deelnemers.

Voor meer informatie en het volledige programma, kijk op www.weekvandezee.nl.

BERICHT VOOR DE REDACTIE

Bijlagen:
· Algemene informatie over Week van de Zee 2008
· Lijst hoogtepunten van de Week van de Zee 2008
logo's en beeldmateriaal kunt u downloaden op http://www.weekvandezee.nl/logopage.asp

Achtergrond informatie
Wilt u een item maken over Windenergie op Zee dan wijs ik u nog graag op onderstaande aanvullende informatie:

Workshop Windenergie met bijklank?!
Op vrijdag 30 mei wordt er met stakeholders in Velsen gesproken over de impact van onderwatergeluid van offshore windmolenparken op het zeeleven. Als u geïnteresseerd bent in de achtergrond en resultaten van deze workshop kunt contact opnemen met Monique van de Water via m.vandewater@noordzee.nl 030 2340016, 06-50632337.Ingezonden persbericht