Landschap Noord-Holland

Persbericht

Castricum, 24 april 2008

Cursus vissen inventariseren in Noord-Holland

In Noord-Holland bestaat het voornemen een verspreidingsatlas voor vissen te maken. Daarom organiseert Stichting RAVON in samenwerking met Landschap Noord-Holland op zaterdag 24 mei een cursus visherkenning en aansluitend een excursie in het Ilperveld. Het is de bedoeling met vrijwilligers een werkgroep in het leven te roepen en geregeld visexcursies te organiseren om het voorkomen van vissoorten in Noord-Holland in kaart te brengen. Bent u geïnteresseerd? U bent van harte welkom!

Om de actuele verspreiding van vissen in Noord-Holland in kaart te brengen is het van belang zoveel mogelijk actuele verspreidingsgegevens te verzamelen. Dit kunnen bestaande gegevens zijn maar ook nieuwe waarnemingen. Voor het verzamelen van zoveel mogelijk nieuwe waarnemingen is de hulp van vrijwilligers van groot belang. De cursus en het praktijkgedeelte wordt gehouden in een bijzonder gebied. Het Ilperveld ligt in Waterland, in de gemeente Landsmeer. Waterland is een veenweidegebied met daarin gelegen oude droogmakerijen. In de Waterlandse veenweidegebieden wordt rundveehouderij bedreven, maar ook natuur en recreatie zijn belangrijke functies van het gebied. Karakteristiek voor de veenweidegebieden zijn de bloemrijke graslanden met weidevogels, natte moerasgebieden en open water met gevarieerde plantengroei en visstand. Tijdens de excursie wordt voornamelijk gevist met schepnetten.

De cursus en excursie op zaterdag 24 mei is voor alle geïnteresseerden toegankelijk. Kijken kan, maar een actieve deelname wordt op prijs gesteld en is natuurlijk veel leuker en leerzamer. Geef jezelf van tevoren wel even op bij de excursieleider. Bent u deze dag verhinderd maar heeft u wel interesse voor de werkgroep, neem dan ook even contact op. Wanneer:
zaterdag 24 mei van 10.00 tot 17.00 uur. (cursus 10.00 - 12.00 / excursie 13.00-17.00 Waar:
Kanaaldijk 32a Landsmeer (bezoekerscentrum Ilperveld) Excursieleiders:
Jan Kranenbarg en Willem Kuijsten tel: 024-3653248 of 024-3653259 Meenemen:
schepnet, (lies)laarzen of waadpak en een lunchpakket. Voor mensen die niet in het bezit zijn van schepnet en/of waadpak zijn deze te leen.

Routebeschrijving vanaf de A10: U neemt afslag S117 Kadoelen/Landsmeer en volgt de borden Landsmeer. In Landsmeer gaat u rechtsaf de van Beekstraat in, deze rijdt u uit tot u op de Kanaaldijk gearriveerd bent. Hier gaat u rechtsaf tot aan het bezoekerscentrum nr. 32a.


Noot voor de redactie /