Waterschap Roer & Overmaas


Geul naar Valkenburg

Keerwanden voor kademuren Geul naar Valkenburg

Waterschap Roer en Overmaas laat vrijdag 24 mei keerwand elementen naar Valkenburg vervoeren in verband met het herstel van de kapotte kademuren. De elementen komen per 6 stuks tegelijk aan in Valkenburg. Eén keerwand element weegt 10.000 kilo. In totaal gaat het om 18 keerwand elementen.

( bytes) De elementen worden vanaf de St. Pietersstraat richting Walramstuw in de Geul geplaatst, aan de zijde van de kerk, omeen nieuwe stevige kademuur te bouwen. Tegen de betonnen keerwanden worden vervolgens mergelstenen geplaatst.

Waterschap Roer en Overmaas is in nauwe samenwerking met de gemeente Valkenburg bezig met het restauratieproject `Herstel kademuren Valkenburg aan de Geul: meer veiligheid, meer cultuurhistorie en meer natuur'. De Provincie heeft dit project subsidie toegekend en neemt daarmee een deel van de kosten van de restauratie voor haar rekening. Met de herstelwerkzaamheden wil het waterschap de veiligheid waarborgen en de wateroverlast beperken. Daarnaast past het waterschap de lossluizen van de molens in de molentak aan en maakt het de Walramstuw beter regelbaar.