Ingezonden persbericht


P E R S B E R I C H T

Limburgs Museum in Venlo
DAG VAN DE NEANDERTHALER

Tot en met 28 september aanstaande heeft een groep van 23 Neanderthalers bezit genomen van het Limburgs Museum in Venlo. Het zijn poppen, maar ze zijn bedrieglijk echt. Mannen, vrouwen en kinderen die hun ijstijdleven van 100.000 jaar geleden voortzetten. Ze zitten rond het vuur te eten, maken werktuigen, gaan op jacht, lachen, huilen of spelen. Er lopen ook dieren rond: een oerrund, een prehistorisch paard, een holenbeer, muskusossen en hyena's. Ze zien er al net zo overtuigend natuurgetrouw uit. Neanderthalers in Europa is de eerste grote tentoonstelling over de fascinerende cultuur van de prehistorische achterneef van de moderne mens.

In het kader van de expositie organiseert het Limburgs Museum allerlei activiteiten, zoals de 'Dag van de Neanderthaler' op zaterdag 24 mei aanstaande. Het programma bedient alle leeftijden, leken en kenners. Iedereen die bijvoorbeeld denkt een vuistbijl te hebben, kan deze door een deskundige laten bekijken. Wie een vuistbijl heeft, wordt verzocht de vondst tevoren aan te melden via info@limburgsmuseum.nl. De mooiste exemplaren worden in een kleine expositie in het Limburgs Museum getoond. De determinaties starten om 11.00 uur.

Vaak wordt gedacht dat de Neanderthaler in een vochtige grot woonde en als enig gereedschap een knots had. Dit beeld strookt niet de werkelijkheid. De Neanderthaler wist zich goed aan te passen aan de mogelijkheden en moeilijkheden van de omgeving. Er is slechts weinig teruggevonden van de materiële cultuur en nog minder is bekend van zijn kennis en vaardigheden, maar archeologische opgravingen en studies van nomaden hebben toch inzicht verschaft. Men gaat er vanuit dat de Neanderthaler de beschikking heeft gehad over een groot aantal technieken en vaardigheden om bijvoorbeeld vuursteen te bewerken. De vuursteensmid Diederik Pomstra zal tijdens de 'Dag van de Neanderthaler' vanaf 11 uur laten zien hoe vuistbijlen werden gemaakt. Dit vergt veel ervaring, een goede vuistbijl maken is zo eenvoudig nog niet. En het is ook best een gevaarlijk werkje. Vuursteen is zo scherp als glas!

Om 11.30 uur start in het Museumtheater de film 'Quest for fire', uit 1981 van regisseur door Jean-Jacques Annaud met Everett McGill, Ron Perlman en Nameer El-Kadi. Drie strijders, Neanderthalers in de prehistorie, reizen over de savanne, waar ze tijgers, mammoets en kannibalistische stammen tegenkomen. Ze zijn op zoek naar een vlam die het verloren vuur van hun stam kan vervangen. 'Quest for fire' is een echte filmklassieker over de prehistorie. 's Middags, vanaf 13.30 uur is er in het Museumtheater een congres over de oude steentijd. Op het programma staan lezingen over allerlei aspecten van Neanderthalers in en buiten Limburg door Philip van Peer, Gerrit Dusseldorp, Alexander Verpoorte, Jean Pierre de Warrimont en Eelco Rensink. Deelname aan het congres is gratis, maar omdat de capaciteit van de zaal beperkt is, is aanmelding vooraf wenselijk via info@limburgsmuseum.nl.

Wie het fijn vindt om rondgeleid worden door de expositie 'Neanderthalers in Europa' en allerlei achtergrondinformatie te horen over deze fascinerende prehistorische cultuur, kan mee gaan met een gids. De rondleidingen starten om 11.30 uur

Tot slot - maar zeker niet op de laatste plaats - de activiteiten voor de jeugd voor wie de tentoonstelling echt een spannend avontuur is. Voor kinderen 8 tot en met 12 jaar wordt de Neanderthalerquiz georganiseerd. In de tentoonstellingszaal worden door de quizleider vragen gesteld. Wie het antwoord goed heeft, mag een kiezelsteen in de prehistorische buideltas stoppen. Wie de meeste steentjes heeft verzameld. Is de beste vriend van Orf, de Neanderthalerjongen en krijgt een leuke prijs. De Neanderthalerquiz begint om 13.00 uur en duurt ongeveer een uur. Aansluitend start de workshop 'Maak je eigen buideltas' voor kinderen vanaf 6 jaar. Voor de kids die echt geen genoeg kunnen krijgen van de spannende wereld van de Neanderthalers is er ook nog de speurtocht 'Het geheim van de buideltas'. De deelnemers gaan in de zaal op zoek naar buideltassen. In de tassen zit een rebusvraag. Door die op te lossen, ontdekken ze het geheim van de buideltas van het Neanderthalermeisje Zena.

Limburgs Museum
Keulsepoort 5
5911 BX Venlo
tel 077 352 21 12
web www.limburgsmuseum.nl
open
dinsdag tot en met zondag 11-17 uur
maandagen gesloten

inlichtingen
Sef Derkx
Telefoon
077 352 21 12

Rechtenvrije persfoto's downloadable van:
http://www.limburgsmuseum.nl/pers/Neanderthalers/

---- --