Time : 09:41:45
Date : 23 May 2008
Sender Name: Union nationale des Mutualités Libres/Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen

Dag tegen Obesitas : Nieuwe gids vol tips

De Onafhankelijke Ziekenfondsen ondersteunen morgen, 24 mei 2008, 'De dag tegen Obesitas' met een lijvige publicatie vol praktische tips en een dagboekje.

Deze nieuwe brochure is een illustratie van de voortrekkersrol die de Onafhankelijke Ziekenfondsen spelen in de strijd tegen de kilo's. Dankzij het zogenaamde obesitasplatform, een geïntegreerd pakket van info, terugbetalingen en diensten, krijgen mensen met overgewicht en obesitas de nodige ondersteuning in de strijd tegen deze 'chronische ziekte'.

De titel van deze 20 pagina's tellende brochure 'Puzzelen aan overgewicht... je hebt het ontbrekende stukje in handen!' is de perfecte synthese van de inzet en uitdagingen die de Onafhankelijke Ziekenfondsen centraal stellen.

Puzzelen aan overgewicht is namelijk geen eenvoudige opdracht. Met de nodige hulp en professionele ondersteuning vallen de puzzelstukjes echter op hun plaats.
In deze brochure wordt dan ook ingegaan op de definities en oorzaken van overgewicht, de gevaren ervan voor de gezondheid, enz.

De brochure beperkt zich niet tot het bieden van informatie. De gids zet namelijk ook aan tot actie. De lezer wordt gestimuleerd om zijn situatie in kaart te brengen, met o.a. een bepaling van de BMI en meting van de buikomtrek.

Vervolgens wordt er dieper ingegaan op het belang van een gecombineerde en multidisciplinaire aanpak. Gezonder eten, meer bewegen, gemotiveerd blijven en in sommige gevallen medicatie of chirurgie: al deze facetten worden nauwgezet behandeld. Een blijvend gewichtsverlies nastreven staat centraal.

Ook de rol van het ziekenfonds wordt daarbij niet uit het oog verloren. Verder bevat deze gids een rubriek 'nuttige adressen' met linken naar tal van organisaties en professionelen die betrokken zijn bij de behandeling van overgewicht of het promoten van gezondere leefgewoonten.

And last, but not least... vindt de lezer in het midden van de gids een handig dagboekje waarin hij zijn eet- en beweeggewoonten gedurende een week kan noteren, doelstellingen kan formuleren, enz. Want inzicht krijgen in de leefgewoonten en werken aan een positieve motivatie zijn enkele belangrijke elementen uit de puzzel.

De gids 'Puzzelen aan overgewicht' van de Onafhankelijke Ziekenfondsen is momenteel te downloaden via de website www.mloz.be. Vanaf 15 JUNI is hij gratis te verkrijgen bij de dienst gezondheidspromotie: gezondheidspromotie@mloz.be


*** Einde Persbericht ***

Nota voor de Redactie


* De Onafhankelijke Ziekenfondsen (MLOZ) zijn partner van de dag tegen obesitas, een organisatie van de patiëntenvereniging Bold en zijn wetenschappelijk comité. Meer info op: www.bold.net MLOZ steunt ook het initiatief www.mijnbuikomtrek.be


* Info rond het obesitasplatform vindt u op www.mloz.be

De Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (MLOZ)

MLOZ verenigt zeven ziekenfondsen: Euromut, Partena Onafhankelijk Ziekenfonds Vlaanderen, Onafhankelijk Ziekenfonds Securex, het OZ Onafhankelijk Ziekenfonds, Partenamut Mutualité Libre, de Mutualité Professionnelle et Libre de la Région wallonne en de Freie Krankenkasse.

Na de christelijke en de socialistische mutualiteiten, is de MLOZ, met bijna 1.900.000 leden, de derde grootste verzekeringsinstelling van het land wat betreft het aantal leden in de algemene regeling. In de regeling zelfstandigen is de MLOZ de tweede grootste, na de christelijke mutualiteiten.

Alle Onafhankelijke Ziekenfondsen staan garant voor een kwalitatieve dienstverlening binnen het kader van de verplichte én aanvullende verzekering, aangepast aan de hedendaagse eisen en behoeften.

Persverantwoordelijke MLOZ:
Nicolas de Pape - Communicatie Manager
Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
Sint-Huibrechtstraat 19, 1150 Brussel
E-mail: nicolas.depape@mloz.be
Tel: 02/778.94.87
Gsm: 0476/641.297
Fax: 02/778.94.14
www.mloz.be

URL: http://www.mloz.be

Link to Press Release - NL Link to Press Release - FR