Ingezonden persbericht---

24/05/08: Koningin schuift haar grondwettelijke verantwoordelijkheid af
---

Den Haag - In antwoord op een brief over het niet kunnen ondertekenen van de nieuwe Europese Grondwet door de Koningin, omdat zij daarmee haar eed zou breken, schrijft het Kabinet der Koningin dat zij deze brief ter behandeling heeft gesteld aan de Minister-President vanwege de Ministeriële verantwoordelijkheid. De Koningin schuift daarmee haar verantwoordelijkheid voor het bewaren en verdedigen van de onafhankelijkheid van ons land van zich af.

Normaliter is het afschuiven van dergelijke zaken op de Ministeriële verantwoordelijkheid een volstrekt logische stap, maar in dit geval niet.

In onze door Thorbecke ontworpen staatsinrichting heeft de Koningin namelijk ook een eigen verantwoordelijkheid, waarbij zij boven de regering staat. Het gaat hierbij om de taken die in de grondwettelijke eed worden genoemd. Deze eed wordt dan ook niet afgelegd aan of namens de regering, maar wordt door de Koningin rechtstreeks gezworden aan het Nederlandse volk.

Volgens de schrijver van de eerdere brief, Ir. A.H. Lammertink, kan de Koningin daarom de verantwoordelijkheid voor deze taken niet afschuiven op de Ministeriele verantwoordelijkheid. Daarom heeft hij een tweede brief geschreven, waarin hij onder meer schrijft:

"Aangezien het thans te ratificeren nieuwe Europese grondwettelijke verdrag rechtstreeks ingrijpt op datgene wat u gezworen heeft te zullen beschermen, wijs ik u nogmaals expliciet op uw persoonlijke verantwoordelijkheid voor deze aan u grondwettelijk toebedeelde taken. Deze kunnen niet worden afgeschoven op de ministeriële verantwoordelijkheid, eenvoudigweg omdat deze taken bedoeld zijn om de Ministers en het parlement ultimo in naam van het volk te controleren en zo nodig in toom te houden. En aangezien de Ministers natuurlijk niet de verantwoording kunnen dragen voor hun eigen controle kan het niet anders zijn dan dat u, hare Majesteit de Koningin, deze persoonlijk draagt en daarbij verantwoording aflegt aan zowel God als het Nederlandse volk."

De brief kan in zijn geheel gelezen worden op www.tuks.nl.


---

Nadere Informatie

---

Open brief aan H.M. De Koningin:
http://www.tuks.nl/docs/Open_Brief_HM_Koningin_2.pdf

Open brief aan H.M. De Koningin:
http://www.tuks.nl/docs/Open_Brief_HM_Koningin.pdf

Achtergrondartikel "Europa: Geen democratie als zodanig" http://www.tuks.nl/docs/Geen_Democratie_als_zodanig.pdf