Ingezonden persbericht


Als uw buren een feestje geven, wordt u er dan voor verantwoordelijk gehouden en uit uw huis gezet? Als u kraker bent in Amsterdam blijkbaar wel!

Vanwege een feestje bij hun buren, werden bewoners van 16 etages in de Eerste Oosterparkstraat vanochtendvroeg ontruimd. De krakers die er al bijna anderhalf jaar woonden, werden in hun slaap ingesloten, van hun bed gelicht en gearresteerd.

Dat de panden ieder moment ontruimd zouden kunnen worden is vooraf op geen enkele wijze door de politie medegedeeld. Dat het je als kraker blijkbaar kan overkomen dat je van de ene dag op de andere dag met dit soort politie-acties te maken krijgt, is ongehoord: 51 arrestaties, mensen die al hun spullen kwijt zijn en zoekgeraakte huisdieren.

De burgemeester die ontruiming gelastte had moeten weten dat er nog een rechtzaak liep en bovendien de plannen en vergunningen voor het pand nog niet rond waren.
De woningen stonden dus niet zoals gesteld werd op de nominatie om ontruimd te worden en hadden dan ook nooit onaangekondigd ontruimd mogen worden.

Bizarste van het verhaal is dat de ontruiming van de woning waar het feestje was, dat de politie als aanleiding nam, inmiddels is teruggedraaid. Aldus bevestigde vanmiddag mevrouw Tammes, de verantwoordelijke officier van justitie, aan de advocaat van de bewoners. Wat rechtvaardigt dan nog de ontruiming van die andere panden?

De kraakpersgroep Amsterdam verzet zich tegen het gebruik van ontruiming als sanctie op vermeende overtredingen. Een huurder of huiseigenaar zou dat nooit overkomen. In dit geval worden krakers dubbel gepakt: zij verliezen tegenwoordig blijkbaar niet alleen hun woning als de politie het met hun aan de stok krijgt, maar ook als de politie ruzie met de buren heeft.

*EINDE PERSBERICHT*

--