Gemeente Lingewaard


Bemmelse Dweildag op zondag 8 juni

De burgemeester heeft vergunning verleend aan Stichting Bemmelse Dweildag voor het houden van de Bemmelse Dweildag op zondag 8 juni 2008 in het centrum van Bemmel.

Daarnaast heeft de burgemeester aan de gezamenlijke horeca Cover Bemmel ontheffing verleend om op 7 en 8 juni 2008 op enkele terrassen zwak-alcoholische dranken te mogen verstrekken. Aan deze ontheffing is de voorwaarde verbonden, dat het verboden is om (alcoholhoudende) drank in glaswerk, blikjes en dergelijke te verstrekken. De (alcoholhoudende) drank zal dus verstrekt worden in plastic.

Gelet hierop heeft de burgemeester in het belang van de openbare orde en veiligheid bepaald, dat het op 7 juni 2008 vanaf 17.00 uur tot en met 8 juni 2008 om 22.00 uur in het evenementengebied verboden is, conform artikel 2.4.8 van de APV op de weg en terrassen (alcoholhoudende) drank in glas, blikjes en dergelijke bij zich te hebben c.q. te nuttigen.

Op grond van dit artikel kan de politie ook optreden tegen personen, die (alcoholhoudende) drank in glas, blikjes en dergelijke van huis meebrengen. Het door de burgemeester aangewezen evenementen- gebied (waar bovengenoemde regeling dus van toepassing is), betreft het gebied gelegen binnen de volgende wegen: Herckenrathweg, Vossenhol, Teselaar, Waaldijk, Sportlaan, Dr. Bouwdijk Bastiaanse- straat, Oostervelden en Dorpsstraat.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat in verband met de op zondag 8 juni 2008 te houden Bemmelse Dweildag in het centrum van Bemmel en de op zaterdag 7 juni 2008 te houden feestavond op de Markt de navolgende verkeersmaatregelen gelden.

Afsluiting zaterdag 7 juni 2008 vanaf 07.30 uur tot en met zondag 8 juni 2008 om 22.00 uur
Op zaterdag 7 juni 2008 van 07.30 uur tot en met zondag 8 juni om 22.00 uur zal in beide richtingen voor al het rijdende verkeer afgesloten zijn:

a. - de Kinkelenburglaan;
b. - het Kinkelplein.

Afsluitingen zaterdag 8 juni 2008 vanaf 18.00 uur tot en met zondag 8 juni 2008 om 22.00 uur
Van zaterdag 7 juni 2008 van 18.00 uur tot en met zondag 8 juni 2008 om 22.00 uur zullen in beide richtingen voor al het rijdende verkeer afgesloten zijn:
a. - de Loostraat, vanaf de Ponylaan tot aan de Dorpsstraat; b. - de Markt;
c. - de Pollenbrink;
d. - de Dr. Poellstraat, vanaf de Kloosterplaats tot de Dorpsstraat; e. - de Dorpsstraat vanaf de Van Ambestraat tot aan de Loostraat;

Afsluitingen zondag 8 juni 2008 van 07.30 uur tot 22.00 uur Op zondag 8 juni 2008 van 07.30 uur tot 22.00 uur zullen in beide richtingen voor al het rijdende verkeer afgesloten zijn:

a. - de Dorpsstraat, vanaf de van Ambestraat tot aan de Teselaar; b. - de Loostraat, vanaf de Herckenrathweg tot aan de Ponylaan; c. - de van Ambestraat, vanaf de Cuperstraat tot aan de Ponylaan; d. - de Leemkuilselaan;
e. - de Molenwei;
f. - de Hofwijk;
g. - de Oude Kerkhof;
h. - de Ponylaan.

Daarnaast is van 09.00 uur tot 11.30 uur in beide richtingen voor al het rijdende verkeer afgesloten:


- de Willem Jansenstraat, vanaf de Leemkuilselaan tot de Wardstraat;

- de Wardstraat, van de Flierenhofstraat tot de R. van Oppenraaystraat;

- de Flierenhofstraat, van de Dr. Poellstraat tot de Kastanjelaan.

Stopverboden
Daarnaast zijn er vanaf zaterdag 7 juni 2008 om 17.00 uur tot zondag 8 juni 2008 om 22.00 uur stop- verboden voor:


- beide zijden van de Willem Jansenstraat tussen de Flierenhof­ straat en de Wardstraat.

- beide zijden van de Wardstraat;

- beide zijden van de Gaard;

- beide zijden van de Vossenhol tussen de Loostraat en Het Bosch;

- beide zijden van de Loostraat tussen de Herckenrathweg en de Deellaan;

- beide zijden van de Leemkuilselaan;
- de onevenzijde van de van Ambestraat tussen de Vossenhol en Cuperstraat;

- de onevenzijde van de Cuperstraat tussen de Van Ambestraat en de Herckenrathweg;

- de evenzijde van de Cuperstraat tussen de Van Ambestraat en de Teselaar.

Eénrichtingsverkeer

Op zondag 8 juni 2008 zal éénrichtingsverkeer gelden voor:


- de Cuperstraat vanaf de van Ambestraat richting Herckenrathweg;

- de Cuperstraat vanaf de van Ambestraat richting Teselaar;
- de van Ambestraat vanaf de Vossenhol richting de Cuperstraat.

Wegsleepregeling
Een ieder wordt verzocht op de hierboven genoemde (delen van) wegen en tijdstippen geen voertuigen te parkeren en die dus zonodig tijdig van te voren te verwijderen / ergens anders te parkeren. Aangezien de wegsleepregeling van toepassing is, zullen geparkeerde voertuigen op bovengenoemde wegen en tijdstippen op kosten van de overtreder weggesleept worden.

Omleiding Lijn 32
Zondag 8 juni, van eerste tot laatste dienstregeling, zullen de bussen van lijn 32 de volgende route moeten rijden:

Vanaf de Van Elkweg Papenstraat Herckenrathweg Vossenhol v.v.

Hulpdiensten via de Leemkuilselaan / Van Ambestraat / Loostraat Op zaterdag 7 juni en zondag 8 juni 2008 zullen voor de hulpverle­ ningsdiensten de Leemkuilselaan, de van Ambestraat en de Loostraat de aanrijdroutes zijn.