Gemeente Noordwijk

PERSINFORMATIE

Noordwijk, 10 juli 2008.

`EEN SCHONER NOORDWIJK'

Onder het motto "Een Schoner Noordwijk" wordt in de weekends van zaterdag19 juli tot en met zondag 24 augustus 2008 tussen 12.00 en17.00 uur in de Hoofdstraat en op de Koningin Wilhelmina Boulevard, tot aan de vuurtoren, een inzamelactie gehouden van plastic flesjes (bijvoorbeeld drinkwater- en limonadeflesjes) en blikjes. Bezoekend publiek kan dan zijn afval deponeren in een afvalwagentje van de gemeente. Daarnaast worden beide gebieden tijdens deze weekenden geschoond van zwerfafval.

Het betreft hier een voortzetting van een proefproject uit 2007 in het kader van het gemeentelijk zwerfafvalbeleid. Dit initiatief is een samenwerking van de Noordwijkse Ondernemers Vereniging (N.O.V.) en de gemeente Noordwijk.

De achterliggende gedachte van deze gezamenlijke actie is het bevorderen van het bewustzijn bij de gebruikers van de openbare ruimte. Afval hoort thuis in de daarvoor bestemde afvalbakken en zou niet op straat terecht moeten komen.