NEN


Europese norm voor koelsystemen en warmtepompen vertaald

vrijdag 18 juli 2008, 12:38

Voor de veiligheids- en milieu-eisen van koelinstallaties en warmtepompen is door NEN een vertaling opgesteld. De NEN-EN 378-1 Koelsystemen en warmtepompen - Veiligheid en milieueisen - Deel 1: Basiseisen, definities, classificatie en selectiecriteria is een vertaling van de internationale norm EN 378-1:2008.

De Europese norm bevat eisen voor veiligheid en milieu voor ontwerp, constructie, vervaardiging, installatie, bediening en afvoer van koelsystemen en -apparatuur met betrekking tot plaatselijke en wereldwijde milieu-effecten, met uitzondering van de uiteindelijke vernietiging van de koudemiddelen.
De aanduiding 'koelsysteem' omvat in deze norm ook warmtepompen. Er worden eisen uiteengezet die verband houden met de veiligheid van personen en eigendommen (met uitzondering van goederen in opslag) en het plaatselijke en wereldwijde milieu voor:

a) stationaire en mobiele koelsystemen van alle formaten, warmtepompen inbegrepen;
b) secundaire koel- of verwarmingssystemen;
c) de locatie van deze koelsystemen.

De norm is bedoeld om de mogelijke gevaren voor personen, eigendommen en het milieu te minimaliseren die worden veroorzaakt door koelsystemen en koudemiddelen. Deze gevaren houden voornamelijk verband met de fysische en chemische eigenschappen van koudemiddelen, evenals met de drukken en temperaturen die in de koelcyclus voorkomen. De vertaling is opgesteld onder verantwoordelijkheid van normcommissie 'Koelinstallaties en warmtepompen'.

Informatie
Voor informatie over deelname aan het normalisatieproces voor machines voor de voedselindustrie: ir. B. van Cleef, e-mail: bart.vancleef@nen.nl.

zie ook de volgende gerelateerde onderwerpen:
NEN-EN 378-1:2008 nl (Norm)