Voedsel en Waren Autoriteit

Boetes en waarschuwingen bij de Nijmeegse vierdaagse

19 juli 2008 - nieuwsbericht

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft tijdens controles bij de Nijmeegse Vierdaagse twee boetes en zeventien waarschuwingen uitgedeeld.

De VWA controleerde tijdens de Nijmeegse Vierdaagse op de naleving van de Warenwet, de Drank- en Horecawet en de Tabakswet. De controleurs letten op de verkoop van alcohol en tabak aan jongeren, de kwaliteit van het voedsel dat werd verkocht en de naleving van het rookverbod in horecagelegenheden.

De VWA controleerde intensief op de verkoop van alcohol aan jongeren. Bij deze controles werden twee boetes en vier waarschuwingen uitgedeeld. In het algemeen hielden de ondernemers zich goed aan de regels. Er werd bijna altijd naar legitimatiebewijzen gevraagd en zelfs het doorgeven van drankjes werd in de gaten gehouden. In één horecagelegenheid waar veel jongeren onder de zestien jaar aanwezig waren werd alcoholische drank verkocht zonder te vragen naar een legitimatiebewijs. Hier is dan ook een boete uitgedeeld. Het is verboden alcoholhoudende drank te verstrekken aan jongeren onder de zestien jaar. Sterke drank mag alleen verkocht worden aan personen van achttien jaar of ouder. Overtredingen kunnen worden bestraft met een boete die kan oplopen tot 3.600 euro. De overheid wil jongeren beschermen tegen de schadelijke gevolgen van alcohol. Jongeren drinken te veel alcohol, hetgeen aantoonbaar schadelijke gevolgen heeft voor onder andere de ontwikkeling van de hersenen.

Er zijn 100 controles uitgevoerd op de veiligheid van voedsel, waarbij dertien waarschuwingen zijn uitgedeeld. Bij de bederfelijke levensmiddelen, waaronder snacks en salades, controleerde de VWA of deze op de juiste temperatuur werden bewaard. Voor deze producten geldt een maximum temperatuur van zeven graden. Ook werd gelet op de hygiëne en op de inrichting van de plaatsen waar het voedsel werd bereid. In samenwerking met politie is een ondernemer verwijderd omdat hij niet in het bezit was van de nodige papieren.

Daarnaast controleerde de VWA ook op het rookverbod dat sinds 1 juli geldt in horeca. De VWA controleerde in Nijmegen of bezoekers van horecagelegenheden en feesttenten rookten. Ook stelde men vast of ondernemers voldoende maatregelen genomen hadden zoals het weghalen van asbakken en het instrueren van personeel. In geval er een rookruimte aanwezig was, controleerde de VWA of deze aan de eisen voldeed. Ondernemers bleken goed op de hoogte te zijn van de regelgeving. Er werden geen overtredingen aangetroffen. Er werd vooral buiten gerookt.

De VWA houdt de komende maanden vergelijkbare controles tijdens onder andere de Sneekweek, de Tilburgse kermis en de viering van het Leids ontzet.