EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport
http://www.evo.nl

Bijgaand een reactie van TLN, EVO en KNV op het bericht 'gedrag truckchauffeur cruciaal bij ongelukken' van het ANP:

"Vrachtauto's zijn betrokken bij 10% van alle verkeersdoden in Nederland. Dus in 90% van de gevallen is er geen vrachtauto betrokken. Als een vrachtauto betrokken is, blijkt dat de chauffeur en de andere weggebruiker even vaak schuldig zijn. Met het ministerie van V&W en andere partijen zijn TLN, EVO en KNV bezig om oorzaken van ongevallen aan te pakken, zoals met het grootste onderzoek naar nieuwe veiligheidssystemen van Europa en het verzorgen van betere en frequentere opleidingen voor chauffeurs. Ook geeft het bedrijfsleven voorlichting aan kinderen en ouderen over het voorkomen van ongelukken door de dode hoek. Deze aanpak moet tot een verdere afname van het aantal ongevallen leiden. Overigens blijkt uit de meest recente gegevens van VenW dat Nederland na Malta qua verkeersveiligheid het meest veilige land in Europa is. Ondanks een stijging van het verkeer de afgelopen jaren.

In tegenstelling tot dat wat het BVOM beweert, is er wel degelijk sprake van een dalende trend met betrekking tot het aantal verkeersdoden en gewonden waarbij een vrachtauto betrokken is. Dit blijkt uit officiële cijfers van het ministerie van VenW, gepresenteerd op 10 juni jl. door minister Eurlings. Over de langere termijn (ten opzichte van 1996) gezien, is er sprake van een halvering van het aantal doden. Het aantal gewonden is ongeveer met 12% afgenomen.

TLN, EVO en KNV vinden dat het OM een eenzijdig beeld schetst:


1. Door alleen te focussen op ongelukken veroorzaakt door vrachtverkeer.
2. Door alleen naar 2007 te kijken en niet de ontwikkeling door de jaren heen mee te nemen in het onderzoek.
3. Door bij de dode hoek ongevallen juist weer alleen tot 2006 te kijken, terwijl er in 2007 juist een daling was.
4. Door aannames te doen over de gedragingen van de chauffeurs. Het onderzoek spreekt letterlijk van 'vermoedelijke oorzaken'.

TLN, EVO en KNV willen daarom met het BVOM om tafel om te bespreken hoe het aantal ongevallen nog verder kan worden teruggebracht. Bijvoorbeeld door het BVOM te laten participeren in de voorlichtingstrajecten en die de organisaties hebben opgezet om de verkeersveiligheid te verbeteren."

Gedrag truckchauffeur cruciaal bij ongelukken (2)

Donderdag, 07 augustus 2008 / 11:27

N i e u w bericht, meer informatie

SOESTERBERG (ANP) - Ongelukken met vrachtwagens die (mede) door de truckchauffeur worden veroorzaakt, hebben negen van de tien keer te maken met het gedrag van de chauffeur. Dat blijkt donderdag uit onderzoek van het bureau verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie (BVOM).

Belangrijke oorzaken van ongevallen met vrachtwagens zijn te hard rijden, te weinig afstand houden en wisselen van rijstrook, aldus BVOM. Het bureau onderzocht 351 ongelukken met trucks die in 2006 en 2007 zijn gebeurd.

De meeste ongelukken zijn kop-staartbotsingen (44 procent). In 41 procent van de gevallen was sprake van een rijstrookwisseling en binnen de bebouwde kom gebeuren veel zogenoemde 'dode-hoekongevallen' (34 procent). Ongeveer een kwart van de ongelukken komt alleen door afleiding, vermoeidheid of onoplettendheid van de vrachtwagenchauffeur.

Vorig jaar vielen 115 doden door ongevallen waarbij trucks betrokken waren. Daarbij vielen buiten de vrachtauto drie keer zoveel doden als onder de truckrijders. Op de snelweg is juist de vrachtwagenchauffeur zelf extra kwetsbaar.

BVOM wil samen met de politie een proef gaan doen met specifieke controles op de snelweg. De al bestaande controle op bumperkleven, rij- en rusttijden en snelheid gaan gewoon door.

(c) ANP 2008 alle rechten voorbehouden