PCM Uitgevers


07/08/2008
Mededeling over gesprekken met Wegener

Naar aanleiding van een bericht in De de Telegraaf van vanochtend over een mogelijke overname door PCM Uitgevers van het 37% aandelenpakket in AD NieuwsMedia dat tot nog toe in handen is van Wegener NV, en de reactie daarop van Wegener, bevestigen wij dat hierover inderdaad verkennende gesprekken gaande zijn. "Als aandeelhouders praten wij overigens al geruime tijd over eventuele stappen in deze richting" aldus Bert Groenewegen.

Ook de mededeling waarin Wegener melding maakt van gesprekken over een mogelijke overname van PCM Lokale Media van PCM Uitgevers kunnen we bevestigen. Ook hiervoor geldt nadrukkelijk dat het oriënterende gesprekken betreft tussen PCM en Wegener, maar er nog geen sprake is van overeenstemming. In afwijking van hetgeen daarover wordt gemeld in de berichtgeving van vanochtend zijn de direct betrokken partijen, waaronder in het bijzonder het personeel, de Centrale Ondernemingsraad, centrale ondernemingsraden, ondernemingsraden, vakbonden, de SER en de NMa daarom tot op heden nog niet geïnformeerd.

Zodra wel sprake is van overeenstemming zullen wij de betrokkenen uiteraard direct informeren en benaderen voor overleg.

Bron: Raad van Bestuur