Ingezonden persbericht


E-installateur meest tevreden met Draka en Hager, installatie adviseur met ABB

Rotterdam - 7 augustus 2008. Uit de Bouwkennis Marketing Score Card Installatie ­ Klanttevredenheid 2008 blijkt dat E-installateurs het meest tevreden zijn met Draka, gevolgd door Hager (schakel- en verdeelinrichtingen, installatiekasten), Donné en Moeller. De adviseurs die actief zijn in de elektrosector geven de hoogste waardering aan ABB, Draka, Zumtobel, Gira en Eldra. Het onderzoek is gehouden onder 331 E-installateurs en 363 adviseurs. In het onderzoek worden fabrikanten vergeleken met een groot aantal A-merken in de E-installatiebranche (benchmark). Voor de klimaatsector en groothandel is een identiek onderzoek gehouden.

Nieuwe top 5 fabrikanten voor E-installateur en adviseur De fabrikanten, onderverdeeld in negen productgroepen, zijn beoordeeld op twaalf belangrijke criteria en daarnaast is een algemeen tevredenheidcijfer per merk gevraagd. In voorgaande jaren werd de top 5 opgemaakt aan de hand van de hoogste algemene tevredenheidcijfers, dit jaar is het gemiddelde cijfer van de verschillende beoordeelde aspecten gebruikt. Net als in 2006 scoort Draka bij zowel installateurs als adviseurs erg goed en Hager staat dit jaar zelfs twee keer in de top 5 bij installateurs. Wel dient te worden opgemerkt dat de gemiddelde tevredenheidcijfers van de bedrijven erg dicht bij elkaar liggen (van 7,5 t/m 7,8).

'Service en klachtafhandeling' en 'meedenken met de klant' belangrijkste aspecten Ten behoeve van de prioriteitstelling van verbetertrajecten dient niet alleen gekeken te worden naar de klanttevredenheid met bepaalde aspecten, maar ook naar het belang ervan. 'Service en klachtafhandeling' en 'meedenken met de klant' zijn de twee belangrijkste aspecten voor de E-installateurs en adviseurs wanneer zij fabrikanten beoordelen. Op beide aspecten wordt Draka het best beoordeeld door installateurs en Zumtobel door adviseurs.

Draka ook hoogste NPS
Naast de tevredenheidcijfers en het belang van de verschillende aspecten, biedt het onderzoek inzicht in de NPS van de fabrikanten. De Net Promotor Score (NPS) is een percentage dat de klantenloyaliteit van een onderneming definieert en sterk gecorreleerd blijkt met autonome groei van een onderneming. Bedrijven met de hoogste NPS in hun sector groeien meer dan 2 keer zo snel als hun concurrenten. Wanneer de NPS negatief is, dan betekent dit dat meer klanten zich kritisch over het merk zullen uitlaten, dan klanten die het merk bij anderen zouden aanbevelen. In de elektrosector blijkt Draka in 2008 de hoogste NPS te hebben bij installateurs en Eupen bij adviseurs.