Gemeente Heerlen

P E R S B E R I C H T 4 augustus 2008

AAD DE HAAS |
een persoonlijke iconografie
22 augustus t/m 2 november 2008
opening vrijdag 22 augustus, 18.00 u
pers preview vrijdag 22 augustus, 16.00 u

In de periode van vrijdag 22 augustus tot en met zondag 2 november presenteert de Stadsgalerij Heerlen de deeltentoonstelling Aad de Haas|Een persoonlijke iconografie.

De compacte, maar kwaliteitsvolle collectie van de Stadsgalerij Heerlen vormt de basis voor een tentoonstelling waar verschillende stijlperioden en onderwerpen, die het werk van De Haas kenmerken, aan de orde komen. Behalve schilderijen, worden ook tekeningen en grafiekbladen getoond waarin thema's als religie, lijden, macht, verleiding en erotiek treffend zijn verbeeld. De werken uit de collectie zullen worden aangevuld met een aantal bijzondere bruiklenen uit voornamelijk particulier bezit.

Opening vrijdag 22 augustus, 18.00 u, tezamen met de openstelling tentoonstellingen Instant Urbanism, Mies van der Rohe Award 2007 en ProjectruimteJeroen Evertz.

De schilder, tekenaar en graficus Aad de Haas (Rotterdam 1920 ­ Schaesberg 1972) speelde in de jaren na de Tweede Wereldoorlog een geheel eigen rol in het Limburgse kunstklimaat. De Haas behoorde niet tot de vernieuwers binnen de avant-garde. Hij koos noch voor de abstractie, noch voor het realisme, noch voor enig andere stijl, maar werkte gestaag aan een onafhankelijk oeuvre dat een beeld geeft van een bewogen man wiens ervaringen leidden tot versmelting van leven en werk. "Zijn werk is zijn extase, zijn dagboek, zijn godvrucht, zijn liefde, zijn tranen, zijn spotlach, zijn woede, zijn vertedering, zijn jennerij en zijn geilheid." ­ Joop Beljon (beeldhouwer/publicist, 1922-2002; openingstoespraak tentoonstelling Heerlen, 22 januari 1995).

De Stadsgalerij Heerlen kocht halverwege de jaren negentig een deel van de artistieke nalaten- schap van De Haas aan. In de collectie Nederlandse moderne kunst vormt zijn werk een vaste kern en het museum organiseert regelmatig tentoonstellingen rondom de kunstenaar.

Pers preview vrijdag 22 augustus, 16.00 u
Graag aanmelden bij secretariaat Stadsgalerij Heerlen, 045 577 22 10, of stadsgalerij@heerlen.nl

Rondleidingen
Het museum organiseert op aanvraag rondleidingen, eventueel in de vorm van een arrangement met koffie of lunch. Voor meer informatie: 045 5772210 of www.stadsgalerijheerlen.nl

Openingstijden Stadsgalerij Heerlen:
maandag gesloten, dinsdag t/m vrijdag 11-17 uur, donderdag 11-20 uur, zaterdag/zondag/ feestdagen van 13-17 uur. Op donderdagavonden van 17-20 uur is de toegang gratis.
---
Gemeente Heerlen