Ingezonden persbericht


6 augustus 2008

UMC Utrecht maakt als eerste gebruik van de nieuwe Handelsregisterwet

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC) is de eerste publiekrechtelijke organisatie die zich uit eigen beweging heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland. Per 1 juli is de nieuwe Handelsregisterwet in werking getreden. Daarmee zijn álle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland wettelijk verplicht zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Het UMC is de grootste werkgever in Utrecht en is verheugd dat ze zich nu ook in het handelsregister kunnen inschrijven. "Het UMC Utrecht werkt voor het verbeteren van de zorg en het doen van innovatief onderzoek samen met externe partijen als subsidiegevers en farmaceutische bedrijven. Voor deze contacten is het erg praktisch als we kunnen verwijzen naar de inschrijving in het handelsregister". In hun contacten met leveranciers uit binnenland en buitenland wordt met regelmaat gevraagd naar de inschrijving bij de KvK. Daarom heeft het UMC niet alleen belangstelling voor een Nederlandstalig uittreksel. Ook hebben zij een Engelstalig uittreksel aangevraagd.

De groep nieuwe inschrijvers beslaat een breed spectrum: eenmanszaken en maatschappen in de land- en tuinbouw en visserij, eenmanszaken en maatschappen in de vrije beroepsgroepen (bijvoorbeeld notarissen en artsen), publiekrechtelijke rechtspersonen zoals ministeries, gemeenten en andere overheidsorganisaties, kerkgenootschappen, straatventers, vestigingen van verenigingen en stichtingen en verenigingen van eigenaars. In totaal wordt het Handelsregister uitgebreid met zo'n 15 procent aan inschrijvingen.

Gemak
De inschrijfplicht geldt vanaf 1 juli 2008, met een overgangstermijn tot en met 31 december 2009 om alle nieuwe inschrijvingen gefaseerd en gemakkelijk te laten verlopen. De Kamer van Koophandel benadert de ondernemers met een brief en een formulier. De nieuwe inschrijver vult de gegevens aan en stuurt het formulier met een kopie van het legitimatiebewijs van de eigenaar, maten of bestuurders terug. Een bezoek aan de Kamer van Koophandel is in principe niet nodig.

Voordelen
De inschrijving in het Handelsregister biedt voordelen voor alle partijen, op korte en lange termijn. Het Handelsregister gaat namelijk deel uitmaken van het stelsel van basisregistraties. Dat bespaart ondernemers uiteindelijk een hoop rompslomp. Zij hoeven voortaan de basisgegevens van hun onderneming of organisatie nog maar één keer op één punt aan te leveren: bij de Kamer van Koophandel. Basisgegevens die al zijn geregistreerd, worden binnen de overheid gedeeld en mogen door een andere overheidspartij niet opnieuw aan de ondernemers worden gevraagd.

Noot voor de redactie,