Ingezonden persbericht


Persbericht, 7 augustus 2008

Miljoenste bezoeker vanspaarbankveranderen.nl

Binnen 9 maanden na de start is www.vanspaarbankveranderen.nl deze week voor de miljoenste maal bezocht. De site die aan de orde stelt dat de grote Nederlandse banken hun spaarders jaarlijks voor meer dan 4 miljard euro tekort doen, blijkt in een duidelijke behoefte te voorzien. Het groeiende besef van dit 'onrecht' leidt tot een flinke verschuiving op de Nederlandse spaarmarkt. Mede door de beurscrisis en toenemende inflatie gaan steeds meer spaarders op zoek naar een zo hoog mogelijke rente op hun spaargeld.

Veel beweging op spaarmarkt
Er is dan ook sprake van een, sinds jaren ongekende beweging op de spaarmarkt. Veel rentes worden keer op keer verhoogd en nieuwe spaarproducten aangeboden. Zelf de Nederlandse grootbanken laten zich niet onbetuigd. Zij verhogen de rentes op hun bestaande spaarrekeningen weliswaar niet (zie de Rente-meter), maar komen met nieuwe producten met vrij hoge rentes. Het einde van deze 'hergroepering' op de spaarmarkt is nog niet in zicht. Steeds meer spaarvormen zien het licht en het is te verwachten dat zich op korte termijn ook nieuwe banken zullen presenteren met aantrekkelijke producten en spaarrentes.

Handige overzichten, tips en tools
www.vanspaarbankveranderen.nl baseert zijn overzichten op een dagelijks bijgehouden database met meer dan 350 spaarvormen en actuele rentes. Daarnaast zijn er handige tips, informatie en tools om overstappen zo eenvoudig mogelijk te maken. De Rente-meter geeft het complete overzicht van spaarrekeningen (zonder voorwaarden) die VOLLEDIG onder het Nederlandse Depositogarantiestelsel vallen (IceSave en Argenta vallen daar niet onder). De Deposito-meter geeft het complete overzicht van deposito's, met elke looptijd van 1 maand t/m 10 jaar, eveneens met de meest actuele rentes. Steeds meer spaarders kiezen voor deposito's, omdat die hoge rentes op langere termijn veilig stellen. De Spaarwinstcalculator rekent binnen 5 tot 15 minuten uit hoeveel spaarwinst per jaar behaald kan worden door van spaarbank te veranderen. Inmiddels is deze calculator door meer dan 36.000 bezoekers gebruikt, waarmee een spaarwinst van meer dan 23 miljoen euro kon worden behaald, gemiddeld ¤ 647 per spaarder per jaar.

www.vanspaarbankveranderen.nl Is een initiatief van Rob van Eeden en Hanneke van Veen, die sinds bijna acht jaar beheerder is van de Sparenpagina, Duurzaam Sparenpagina en Banksparenpagina.Ingezonden persbericht