Senternovem


07-08-2008 | Duidelijkheid over uw subsidieaanvraag voor zonnepanelen

SenterNovem heeft de periode van dertien weken waarbinnen een beschikking wordt gegeven voor zonnepanelen, verlengd met nog eens dertien weken. Reden voor de verlenging is de grote golf van binnengekomen SDE-aanvragen, namelijk meer dan negenduizend stuks.

Sinds eind juli verstuurt SenterNovem beschikkingen met een gemiddelde van duizend per week. De aanvragen die op 1 april zijn gedaan, zullen als eerste behandeld worden. Als u op 1 april een aanvraag heeft gedaan en er zijn verder geen vragen wat betreft uw aanvraag, ontvangt u dus voor eind augustus van ons een brief met de beschikking.

Met de brief ontvangt u ook meer informatie over het verdere verloop van de uitkering van uw subsidie, uw registratie als producent van duurzame energie en de wijze waarop uw stroomproductie moet worden gemeten.

Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met de SDE helpdesk, onder nummer 038 - 455 34 50.