Geweldige opkomst groeperingen voor deelname verkiezingen

Waterschap Rijn en IJssel is uiterst tevreden met de ongekende opkomst van partijen die aan de waterschapsverkiezingen willen deelnemen. Liefst 12 groeperingen hebben zich laten registreren en zijn inmiddels bij besluit van het stembureau van het waterschap ook al toegelaten voor deelname. Landelijk gezien zijn de aanmeldingen een absoluut unicum.

Registraties
De deelnemende groeperingen zijn:

- de Algemene Waterschapspartij;

- het CDA;

- de Christen Unie;

- Ondernemend Oost Nederland;

- Politieke Partij Zevenaar;

- De PvdA;

- De Vereniging Kleine Kernen Gelderland;

- De Vrienden van de Berkel;

- De VVD;

- Water Natuurlijk;

- Winterswijks Belang;

- De Wijkraad Westervoort (Mosterdhof Struijkendoorn de Weem)

Op de verkiezingssite van Waterschap Rijn en IJssel www.kiesvoorwater.nl is ruimte gereserveerd voor de partijen om zich te profileren. De komende tijd zullen zij zich daarop presenteren. Ook is ruimte voor debat op deze site, u kunt op prikkelende stellingen reageren.

Herhaling zes waterthema's op Graafschap TV
Vanaf 19 augustus start het waterschap met de herhaling via Graafschap TV van de waterthema's: schoon water, klimaat, veiligheid, landschap, genieten en natuur. Elke dinsdagavond om 20.30 uur is de uitzending te zien. De items zijn ook te volgen op www.kiesvoorwater.nl onder Media.