Keurmerk tandtechniek moet onrust bij patiënten wegnemen

Keurmerk tandtechniek moet onrust bij patiënten wegnemen - Patiënt en branche gebaat bij transparantie en kwaliteitswaarborg

Kronen, bruggen en andere tandtechnische werkstukken moeten in de nabije toekomst een objectief kwaliteitskeurmerk krijgen. Daarvoor pleit Elysee Dental, marktleider in Nederland op het gebied van tandtechniek. Het bedrijf reageert daarmee op de onrust die onlangs bij patiënten en tandartsen dreigde te ontstaan na onzinberichten in de pers over ondeugdelijke kronen van buitenlandse makelij. Volgens Elysee-directeur Paul Riteco leidt een keurmerk tot meer transparantie en tot een betere waarborg voor kwaliteit. Vooruitlopend op een branchebrede invoering van een keurmerk heeft Elysee Dental inmiddels zelf de eerste stappen gezet met een tracking & tracing systeem, waarmee de samenstelling en herkomst van de gebruikte materialen eenvoudig kan worden achterhaald. Dit najaar zal zij als eerste in de branche een garantiecertificaat voor tandtechnische werkstukken introduceren bij tandartsen en patiënten.

Het initiatief van een keurmerk zal naar verwachting kunnen rekenen op een breed draagvlak in de markt, zo concludeert Elysee Dental na eerste verkennende gesprekken met de verschillende beroepsorganisaties voor tandartsen en tandtechniek, zoals de NMT, ANT en NVT. Elysee Dental betrekt ook collega labs, de overheid en zorgverzekeraars bij haar initiatief.

Onnodige marktonrust
Het mes van een onafhankelijk keurmerk snijdt aan twee kanten, stelt Paul Riteco. "De patiënt is er bij gebaat, omdat hij er dan voor honderd procent van op aan kan dat zijn kroon of brug voldoet aan de hoogste tandtechnische eisen. Maar ook de tandartsen varen er wel bij, omdat zij telkens wanneer er zoals onlangs nog onzinberichten in de media de kop opsteken, worden bestookt met vragen van verontruste patiënten. Er circuleren namelijk al jaren allerlei bakerpraatjes over prijs, herkomst en samenstelling van kronen en bruggen. Het wordt dus tijd om de branche volledig transparant te maken, zodat iedereen precies weet waar hij aan toe is."

Elysee Dental laat zelf al ruim zeven jaar hoogwaardige tandprothesen zoals kronen produceren in een laboratorium in Shenzhen nabij Hong Kong. De kwaliteitseisen die daar gelden, zijn dermate hoog dat de meeste Europese tandtechnische laboratoria er niet aan kunnen voldoen. "Het feit dat wij erg hoog scoren op klanttevredenheid, bewijst dat het er helemaal niet toe doet wààr kronen vandaan komen, maar hóe en van welk materiaal ze worden geproduceerd", aldus Riteco.

Vraag naar betaalbare alternatieven stijgt
Volgens Elysee Dental is de kwaliteit van tandtechnische werkstukken in Nederland door de bank genomen uitstekend. Wel neemt als gevolg van de marktwerking in de zorg en de toenemende invloed van de consument de vraag naar betaalbare alternatieven toe. Volgens Riteco is daarmee helemaal niets mis, zolang dit niet ten koste gaat van de kwaliteit. "Nieuwe en doorgaans betere productietechnieken, zoals CAD/CAM en digitale kleurbepaling, maken het mogelijk om met grote volumes te werken, met behoud van kwaliteit en binnen de gangbare levertijden. Dat heeft bij ons nu al geleid tot aanzienlijk lagere tarieven."

Ritco's pleidooi voor een kwaliteitskeurmerk is allesbehalve vrijblijvend. "Wij leveren elk werkstuk af met een afleverbon waarop alle relevante informatie staat vermeld, zoals naam van het product, leverancier, samenstelling en zelfs de batchcodes. Eind augustus komen we bovendien met een garantiecertificaat met een unieke code, die toegang geeft tot een online tracking & tracing systeem, zodat tandartsen en consumenten precies kunnen volgen waar en wanneer het werkstuk is gemaakt en welke materialen gebruikt zijn."

Medische professionals moeten de standaard zetten
Elysee Dental laat op dit moment ook een compleet pakket begrijpelijk voorlichtingsmateriaal voor de consument ontwikkelen. Daarin staat onder meer beschreven wat een kroon nu precies is, hoe die is opgebouwd en welke materialen erin worden verwerkt. Riteco: "Patiënten weten zo exact wat ze in hun mond hebben en waar ze op moeten letten."

Elysee Dental wil daarnaast het voortouw nemen in het oplijnen van brancheverenigingen en de politiek. Riteco: "Gezien de omvang en het belang van de zorgbranche willen we graag met andere partijen samen optrekken in het kwaliteitsbeleid van tandtechniek in Nederland. Ik heb de voor ons meest relevante tandheelkundige organisaties, de NMT, de ANT en de NVT inmiddels persoonlijk geïnformeerd." Riteco stelt dat de eerste reacties positief zijn: "Ze juichen ieder initiatief toe dat de kwaliteit en transparantie van de tandtechniek vergroot. We lopen met ons initiatief ruim voor op nieuwe mondzorg-wetgeving, die naar verwachting in 2010 al van kracht wordt. We verwachten dat als uitvloeisel van die wet strengere eisen zullen gaan worden gesteld aan tandtechnische laboratoria."

Volgens Riteco dient het keurmerk bij voorkeur te worden erkend door de Raad voor Accreditatie en toegekend en bewaakt door de branche. "Het zijn immers de tandheelkundige professionals die de standaard moeten zetten. Vervolgens is het aan de tandtechnische branche om aan de bijbehorende eisen te voldoen - en aan de verzekeraars en de consumenten om met minder geen genoegen meer te nemen. Wie niet aan de eisen kan voldoen, hoort niet thuis in de branche en valt vanzelf af. Je zult zien dat de herkomst van tandtechnische producten dan domweg geen issue meer is en bakerpraatjes vanzelf ophouden. We kunnen dan eindelijk weer gaan praten waarover het in wezen zou moeten gaan: bereikbaarheid van goede tandheelkundige zorg, voor iedereen."
Links: http://www.elysee-dental.com