Nederlandse Omroep Stichting (NOS)


Persinformatie

Datum: 2 juli 2008

Kenmerk: kt-146

| | |Ook ploeg van NOS Nieuws aanwezig in Peking

Wie China zegt, zegt bijna automatisch sport en Olympisch Spelen nu het grootste sportevenement ter wereld in rap tempo dichterbij komt. Maar China is meer dan sport alleen. Thema's als bijvoorbeeld mensenrechten, persvrijheid, Tibet en milieuvervuiling/smog vragen ook tijdens de Olympische Zomerspelen om aandacht. Om die reden zit er vanaf begin augustus een ploeg van 8 mensen van NOS Nieuws in Peking. Zij doen verslag van al het nieuws buiten de sportverrichtingen om.

Vanwege de Olympische Spelen breidde NOS Nieuws haar post in Peking in het najaar van 2007 al uit. Correspondent Wouter Zwart kreeg toen versterking van correspondente Garrie van Pinxteren. Samen berichten ze sindsdien over de wijze waarop China zich voorbereidt op de Spelen en hoe het omgaat met en reageert op buitenlandse kritiek over zaken als bijvoorbeeld Tibet en mensenrechten. Beide correspondenten krijgen in augustus versterking van een team van 6 personen van NOS Nieuws. Het gaat om de verslaggevers Martijn Bink (tv), Menno Reemeijer (radio), Tamara Seur (JJ), Tako Rietveld (JJ), producer Ruud Stapel en een extra cameraman.

De NOS Nieuwsploeg zal vanaf begin augustus vrijwel dagelijks in de nieuwsprogramma's van de NOS op televisie, radio en internet berichten over alle relevante ontwikkelingen rondom de Olympische Spelen. De ploeg gaat zoveel mogelijk multimediaal te werk. Dat wil zeggen dat ze onderwerpen leveren aan alle NOS-media. Tamara Seur en Taco Rietveld richten zich specifiek op het NOS Jeugdjournaal en de bijbehorende Jeugdjounaal-site.

Omdat de scheidslijn tussen sportnieuws enerzijds en niet-sportnieuws anderzijds soms dun is, zit NOS-buitenland redacteur Ruud Stapel in de hoedanigheid van chef d'equipe van NOS Nieuws-ploeg in het IBC, het International Broadcasting Centre. Daar zit ook de ploeg van NOS Sport, zodat er via 'korte lijnen' kan worden afgestemd. De uitvalsbasis van de overige mensen van NOS Nieuws is het kantoor van de beide China correspondenten, elders in Peking.

Noot voor de pers,