( BW)(NJ-THE-MEDICINES-COMPANY)(MDCO) The Medicines Company verwerft
CU-2010 en Curacyte Discovery GmbH

  Redactie Business

  PARSIPPANY, N.J.--(BUSINESS WIRE)--6 augustus 2008--The Medicines
Company (NASDAQ: MDCO) maakte vandaag bekend dat het de in Duitsland
gevestigde onderneming Curacyte Discovery GmbH en haar belangrijkste
samenstelling, CU-2010, heeft verworven. De stof wordt ontwikkeld voor
de preventie van chirurgisch bloedverlies.

  CU-2010 is een serineprotease-inhibitor met kleine molecule. In
preklinische studies heeft de samenstelling bewezen dat ze een gunstig
farmacokinetisch profiel heeft voor de chirurgische omgeving, met een
snel begin en einde van het effect, als gevolg van zijn korte
halveringstijd. De molecule werd ontworpen en word momenteel
ontwikkeld om te voldoen aan een aanzienlijke medische behoefte
waarvoor tot nog toe geen oplossing bestond en die nog nijpender is
geworden voor clinici sinds de recente terugtrekking van aprotinine.
The Medicines Company verwacht in 2008 van start te kunnen gaan met
fase I van de klinische proeven van CU-2010. Deze overname geeft The
Medicines Company een geïntegreerde ontwikkelingscapaciteit rond
inhibitoren van serineproteasen - een geneesmiddelenklasse die
bivalirudine (Angiomax) omvat, de belangrijkste trombineremmer van het
bedrijf, bestemd voor ziekenhuizen.

  "De verwerving van CU-2010 past in onze gerichte
bedrijfsontwikkelingsstrategie--namelijk het evalueren van stoffen in
zowel vroeg als laat stadium in ons kerndeskundigheidsgebied,
geneesmiddelen voor kritische zorg, voor al trombose en hemostase,"
aldus Glenn Sblendorio, Executive Vice President en Chief Financial
Officer van The Medicines Company. "CU-2010 is een waardevolle
aanvulling op onze bestaande portefeuille van op de markt gebrachte en
ontwikkelde producten voor kritische hartzorg."

  The Medicines Company blijft zich concentreren op het stimuleren
van de behandeling van patiënten die kritische zorg nodig hebben via
de levering van innovatieve, rendabele geneesmiddelen aan de
ziekenhuismarkt over de hele wereld.

  "Wij zitten in de overgangsfase naar een bedrijf met vele
inkomstenbronnen. Angiomax blijft groeien in de Verenigde Staten, en
wij verwachten een toegenomen opname in Europa in 2009 op basis van
nieuwe etikettering en proefgegevens; en met de goedkeuring van
Cleviprex in de VS hebben wij onze vooruitzichten aanzienlijk
verbeterd. Verder verwachten wij de voltooiing van wereldwijde fase
III-proeven van cangrelor in 2009 en de toevoeging van CU-2010 en
andere samenstellingen aan de ontwikkelingspijplijn zorgt voor meer
groeipotentieel op lange termijn" zei Clive Meanwell, M.D., CEO. "Het
doet ons ook plezier ons engagement voor investeringen in de medische
wetenschap in Duitsland te kunnen laten zien. Het land is immers één
van de meest innovatieve en belangrijke markten voor kritische zorg in
ziekenhuizen, en dankzij Angiox en onze andere samenstellingen kunnen
wij daar een stevige voet aan de grond krijgen."

  Financiële impact van de transactie

  The Medicines Company betaalde 14,5 miljoen EUR bij de
ondertekening van de overeenkomst. Bij de beslissing van The Medicines
Company om verder te gaan met de ontwikkeling van CU-2010 naar fase II
zal nogmaals 10,5 miljoen EUR worden betaald. Als het product in de
handel wordt gebracht, zal een lage royalty van minder dan 10% en één
enkele toekomstige commerciële mijlpaal worden betaald.

  The Medicines Company is van plan zijn financiële resultaten voor
het derde kwartaal van 2008 in oktober bekend te maken. Op dat
ogenblik zal het bedrijf een update geven van de verwachte uitgaven en
netto-inkomsten voor het volledig jaar 2008 op basis van de voltooiing
van de beoordeling van de transactie- en overgangskosten.

  Op woensdag 6 augustusom 8:00 uur 's ochtends Oost-Europese tijd
vindt er een teleconferentie plaats om de overname van Curacyte
Discovery en de impact ervan op de lopende operaties te bespreken. De
teleconferentie zal kunnen worden bijgewoond via telefoon en webcast.
De inbelgegevens zijn: binnenlandse inbelcode 877-591-4949;
internationale inbelcode 719-325-4869. De webcast is toegankelijk op
de website van The Medicines Company, www.themedicinescompany.com.

  MDCO-G

  Over The Medicines Company

  The Medicines Company (NASDAQ: MDCO) is gericht op vernieuwende en
kostenbesparende geneesmiddelen voor kritieke behandeling van
patiënten in ziekenhuizen wereldwijd. Het bedrijf verkoopt Angiomax(R)
(bivalirudine) in de Verenigde Staten en andere landen voor gebruik
bij patiënten die coronaire angioplastie ondergaan, en Cleviprex(TM)
(injecteerbare emulsie van clevidipine butyraat) in de Verenigde
Staten voor verlaging van de bloeddruk als een orale therapie niet
praktisch of gewenst is. Het bedrijf heeft één product, cangrelor, in
de laatste fase van de ontwikkeling. De website van het bedrijf is
www.themedicinescompany.com.

  Curacyte

  Curacyte Discovery GmbH, is een volle dochter van Curacyte AG.
Curacyte AG is een geavanceerd biofarmaceutisch bedrijf dat zich
toelegt op de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor acute
aandoeningen waarvoor kritieke zorg nodig is.

  Het belangrijkste product van Curacyte is hemoximer (Pyridoxalated
Hemoglobin Polyoxyethylene, PHP). Hemoximer werd ontwikkeld als
scavenger van stikstofoxide, de stof die verantwoordelijk is voor
vaatverwijding en hypotensie bij shock. De mogelijkheid om NO uit te
wassen en te metaboliseren is één van de belangrijke fysiologische
functies van natuurlijke hemoglobine. Van Hemoximer is aangetoond dat
het middel de vaatverwijding kan omkeren en de hypotensie die gepaard
gaat met distributieve shock kan doen verdwijnen. De fase II-klinische
ontwikkeling van Hemoximer is voltooid voor de primaire indicatie,
distributieve shock. Momenteel begint men aan een fase III-studie bij
catecholaminen-resistente distributieve shock. Naast distributieve
shock wordt hemoximer ook onderzocht als bijkomend middel bij een
interleukine 2 (IL-2) kankertherapie in hoge dosis voor patiënten met
uitgezaaid melanoom en niercelcarcinoom. Shock is een frequente
dosisbeperkende bijwerking van een IL-2 therapie in hoge dosis.
Hemoximer is de voorgestelde internationale generieke benaming (INN)
voor PHP. De website van het bedrijf is www.curacyte.eu.

  Uitspraken in dit persbericht over The Medicines Company die niet
zuiver historisch zijn, en alle andere uitspraken die niet zuiver
historisch zijn, kunnen worden beschouwd als toekomstgerichte
uitspraken ten behoeve van de "safe harbor"-bepalingen krachtens de
Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Zonder het
voorgaande te beperken worden de woorden "gelooft," "voorziet" en
"verwacht" en vergelijkbare uitdrukkingen aangemerkt als
toekomstgerichte uitspraken. Deze toekomstgerichte uitspraken omvatten
bekende en onbekende risico's en onzekerheden die er kunnen voor
zorgen dat de werkelijke resultaten van het bedrijf, de
activiteitenniveaus, de prestaties of verwezenlijkingen wezenlijk
verschillen van die welke uitgedrukt of geïmpliceerd zijn door deze
toekomstgerichte uitspraken. Belangrijke factoren die zulke
verschillen kunnen veroorzaken of ertoe bijdragen, zijn onder andere
of het bedrijf moeilijkheden zal hebben bij het integreren van zijn
pas verworven bedrijven of producten, of de resultaten verkregen in de
preklinische studies indicatief zullen zijn voor de resultaten
verkregen in klinische studies, of de producten van het bedrijf tijdig
vooruit zullen gaan in het proces van klinische proeven, als ze al
vooruit gaan, of de resultaten van klinische proeven de indiening van
aanvragen voor goedkeuring door de regelgevingsinstanties zullen
rechtvaardigen, of het bedrijf in staat zal zijn de goedkeuring van
regelgevingsinstaties te verkrijgen, of artsen, patiënten en andere
belangrijke beslissingnemers de resultaten van klinische proeven
zullen aanvaarden, en alle andere factoren die uiteengezet zijn in de
risicofactoren die nu en dan gedetailleerd worden beschreven in de
periodieke verslagen en aanvragen tot beursnotering van het bedrijf
bij de Securities and Exchange Commission, inclusief, zonder
beperking, de risicofactoren die gedetailleerd beschreven staan in het
kwartaalverslag van het bedrijf op formulier 10-Q ingediend op 12 mei
2008, die door verwijzing in dit document zijn opgenomen. Het bedrijf
wijst elke verplichting om deze uitspraken over de toekomst te
actualiseren, van de hand.

  Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal.
Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden
vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische
geldigheid beoogt.

  --30--CW/ny*

  CONTACT: WeissComm Partners
       Emily Poe, 212-301-7183
       epoe@wcpglobal.com
       of
       The Medicines Company
       Robyn Brown, 973-656-1616
       investor.relations@themedco.comDisclaimer: Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele 
brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten 
worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige, 
juridische geldigheid beoogt.