Royal Boskalis Westminster N.V.

7 augustus 2008

Van Oord en Boskalis versterken Delflandse kust

Van Oord en Koninklijke Boskalis Westminster nv hebben van Rijkswaterstaat opdracht gekregen voor de versterking van de zwakke schakel Delflandse kust . De contractwaarde is 120 miljoen; het deel van Van Oord en Boskalis bedraagt 50% elk. Het project omvat de engineering en de realisatie van extra duinen en verbreding van het strand tussen Hoek van Holland en de haven van Scheveningen. Bovendien wordt een nieuw natuurgebied van 35 hectare aangelegd tussen Hoek van Holland en s Gravenzande. Deze vochtige duinvallei wordt gerealiseerd ter compensatie van de aanleg van Maasvlakte 2, de uitbreiding van het Rotterdamse havengebied. Rijkswaterstaat heeft tien zogenaamde zwakke schakels aangewezen langs de Nederlandse kust, waar versterking noodzakelijk is. De Delflandse kust is het grootste deelproject en tot eind 2011 zal circa 18 miljoen m3 zand worden aangebracht op de vooroever, het strand en de duinen. Voor de uitvoering zetten Van Oord en Boskalis diverse sleephopperzuigers is. De markt van Boskalis wordt gedreven door langetermijnfactoren, zoals de groei van de wereldbevolking en veranderingen in het klimaat. Koninklijke Boskalis Westminster nv is een internationaal opererend concern met een leidende positie op de wereldmarkt van baggerdiensten. De kernactiviteiten van Boskalis zijn aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Met belangrijke thuismarktposities in Europa en daarbuiten richt de onderneming zich op alle in de baggersector voorkomende diensten. Daarnaast heeft zij posities in strategische partnerships in het Midden-Oosten (Archirodon) en in offshore dienstverlening (Lamnalco). Boskalis heeft de beschikking over een veelzijdige vloot van meer dan 300 units en is actief in circa 50 landen, verspreid over vijf continenten. Boskalis heeft (inclusief zijn aandeel in partnerships) circa 8.000 medewerkers in dienst.

Voor nadere inlichtingen:
Martijn Schuttevâer
Director Investor Relations & Corporate Communications Telefoon: 078 69 69 822 / 06 20 01 02 32 Telefax: 078 69 69 020
E-mail: m.l.schuttevaer@boskalis.nl Dit persbericht is opgenomen op de website www.boskalis.com. Persbericht Koninklijke Boskalis Westminster nv


---- --