AEGON

FINANCIEEL BERICHT 2E KW `08 7 AUGUSTUS 2008

AEGON rapporteert solide resultaat en sterke kapitaalpositie

o Sterke kapitaalpositie met kapitaaloverschot van meer dan EUR 0,8 miljard

o Solide onderliggend resultaat onder turbulente marktomstandigheden; daling van 2% tegen constante wisselkoersen

o Groei verkoop nieuwe levensverzekeringen en stortingen houdt aan, resulterend in groei waarde nieuwe productie van 2% tegen constante wisselkoersen

o EUR 57 miljoen vóór belastingen aan afwaarderingen op Amerikaanse kredietportefeuille, een weerspiegeling van de hoge kwaliteit van AEGON's beleggingsportefeuille

o Interimdividend ongewijzigd op EUR 0,30 per aandeel

Commentaar van de voorzitter
Voorzitter van de Raad van Bestuur van AEGON N.V., Alexander Wynaendts, zei: "AEGON's kapitaalpositie en kasstromen blijven sterk ondanks de moeilijke omstandigheden op de financiële markten. Gegeven de omstandigheden, heeft AEGON goed gepresteerd, met een solide onderliggend resultaat en groei van zowel verkopen als stortingen. We zijn verheugd over het aanhoudende vertrouwen dat onze klanten in ons hebben. In ons Amerikaans bedrijf lagen met name de fixed annuities stortingen op een zeer hoog niveau, een verzesvoudiging ten opzichte van de vergelijkbare periode. In Nederland is de verkoop van nieuwe levensverzekeringen significant gestegen en in het Verenigd Koninkrijk zijn de verkopen van vrijwel alle producten sterk gestegen. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de waarde nieuwe productie verder is toegenomen en de groei winstgevend is gebleven. Het moge duidelijk zijn dat ons resultaat sterk is beïnvloed door de waardedaling van de Amerikaanse dollar en het Britse pond ten opzichte van de euro. De nettowinst is beïnvloed door verliezen op beleggingen en door een toename van de afwaarderingen op de kredietportefeuille, die in lijn komen te liggen met onze lange termijn veronderstellingen. De onlangs afgeronde securitisatie ter waarde van EUR 315 miljoen van een deel van onze Britse portefeuille heeft onze kapitaalefficiency vergroot, wat één van onze strategische prioriteiten is. Ook als onderdeel van onze groeistrategie, hebben wij onze expansie in de opkomende regio's Centraal & Oost-Europa en Azië voortgezet. We hebben alle vertrouwen in AEGON's positie en in de mogelijkheden die we hebben om onze activiteiten winstgevend te laten groeien en tegelijkertijd ons kapitaal efficiënter te gebruiken."

KERNCIJFERS
Constante Constante Noot Kw2 2008 Kw2 2007 % wissel- 6M 2008 6M 2007 % wissel- bedragen in EUR miljoenen (behalve gegevens per aandeel) koersen % koersen %
---
Onderliggend resultaat voor belastingen 2 596 679 (12) (2) 1.254
281 (2) 9
1. Nettowinst 3 276 655 (58) (52) 429 .362 (69) (64)
---
Verkoop nieuwe levensverzekeringen 4 729 802 (9) 3
1.415 627 (13) (3)
1. Totaal stortingen 5 9.131
9.902 (8) 5 17.767 22.878 (22) (12) Waarde nieuwe productie (VNB) 212 235 (10) 2
398
67 (15) (5)
---
Rentabiliteit op eigen vermogen 6 11,2% 12,6% (11) 12,2% 11,6% 5

Voor voetnoten, zie pagina 9.


20080807 Media relations Persconferentie Website
070 344 8344 9:00 uur www.aegon.com Investor relations Analyst & Investor call Financial supplement
070 344 8305 17:00 uur AEGON's 2e kw 2008 Financial Live interview CEO: supplement is beschikbaar op www.cantos.com www.aegon.com

Strategische ontwikkelingen

"Unlocking the global potential" o AEGON heeft zijn pensioenbeheerbedrijf PTE In juni 2008 heeft AEGON aanvullende financiële AEGON gefuseerd met het pensioenbeheerbedrijf doelstellingen geïntroduceerd, naast de doelstelling PTE Skarbiec-Emerytura van BRE Bank. Daarmee waarde nieuwe productie, die deel uitmaken van een is AEGON de op vier na grootste ambitieuze strategie om de komende jaren duurzame, pensioenbeheerder van Polen geworden met een winstgevende groei te realiseren: marktaandeel van ongeveer 6%. o Groei van de waarde nieuwe productie tot EUR

1,25 miljard in 2010. o AEGON heeft zijn positie op de zich snel o Gemiddelde groei van het onderliggend resultaat ontwikkelende pensioenmarkt van Centraal & Oost- van ten minste 10% per jaar tot 2012 vergeleken Europa versterkt door de fusie van zijn Hongaarse met EUR 2.033 miljoen in 2007 (tegen constante pensioenfonds met het Uniqa and Public Service wisselkoersen). Pension Fund. Door deze fusie is AEGON nu de op o Verhoging van het rendement op het eigen een na grootste pensioenaanbieder van Hongarije. vermogen van 12% in 2007 naar ten minste 14% in

2010 en ten minste 15% in 2012. o Begin juli heeft AEGON de acquisitie van het Turkse levensverzekerings- en pensioenbedrijf Om deze doelstellingen te realiseren heeft AEGON Ankara Emeklilik afgerond. De penetratiegraad drie strategische prioriteiten vastgesteld: voor levensverzekeringen in Turkije is laag en de particuliere pensioenmarkt in het land biedt o Herallocatie van kapitaal naar activiteiten met beter significante groeimogelijkheden. perspectief op groei en rendement.
o Verbetering van groei en rendement van bestaande Na de fusie van de pensioenfondsen in Polen en Hongarije heeft AEGON nu twee miljoen activiteiten.
pensioenfondsdeelnemers in de regio Centraal & o AEGON besturen als een internationale Groep. Oost-Europa. Het streven is om in 2010 2,3 miljoen

AEGON heeft de ambitie om een internationale pensioenfondsdeelnemers in deze regio te hebben. toonaangevende onderneming te zijn die zijn klanten overal ter wereld helpt hun financiële toekomst veilig o In de loop van het kwartaal is de joint venture met te stellen en om duurzame, winstgevende groei te Caja de Ahorros de Santander y Cantabria in realiseren. Spanje operationeel geworden.

AEGON heeft een aantal initiatieven gelanceerd ter o In juli is de verkoop van levensverzekeringen in ondersteuning van het beleid om zijn doelstellingen te India door AEGON en zijn partner Religare van realiseren. start gegaan.

o In juli heeft AEGON EUR 315 miljoen kapitaal o AEGON heeft een nieuwe joint venture op het vrijgemaakt via een innovatieve securitisatie. Deze gebied van vermogensbeheer opgezet in China, securitisatie ondersteunt alle drie de strategische AEGON Industrial Fund Management Company. prioriteiten van de Groep. Door deze transactie is AEGON IFMC is een Chinese beheerder van het kernkapitaal van AEGON met EUR 315 miljoen beleggingsfondsen met ongeveer EUR 3 miljard gestegen en de financiële flexibiliteit van de Groep aan beheerd vermogen. verbeterd. Bovendien is het rendement op het
vermogen zoals dat in het Verenigd Koninkrijk Waarde nieuwe productie wordt aangewend, verbeterd. Dat deze transactie De waarde nieuwe productie is tegen constante onder de huidige moeilijke marktomstandigheden wisselkoersen met 2% gestegen door een sterke kon worden afgerond, is een duidelijk bewijs van groei in Amerika en in het Verenigd Koninkrijk. het blijvende vertrouwen in AEGON's
kapitaalpositie.

Local knowledge. Global power. Pagina 2 van 11

Door het zwakker worden van de Amerikaanse dollar Groei onderliggend resultaat en het Britse pond is de gerapporteerde waarde Tegen constante wisselkoersen is het onderliggend nieuwe productie echter gedaald tot EUR 212 miljoen. resultaat van AEGON in de eerste zes maanden van Het interne rendement van AEGON bleef met 18% 2008 met 9% gestegen. vrij stabiel, aangezien AEGON de nadruk blijft leggen op het afsluiten van winstgevende nieuwe productie.

Rendement op het eigen vermogen
AEGON heeft voortgang geboekt met zijn doelstelling voor het rendement op het eigen vermogen. Het
rendement op het eigen vermogen steeg in de eerste zes maanden van 2008 naar 12,2% vergeleken met

12,0% voor het gehele jaar 2007.

Local knowledge. Global power. Pagina 3 van 11

Financiële kerncijfers

FINANCIEEL OVERZICHT
Constante Constante wissel- wissel- EUR miljoenen Noot Kw2 2008 Kw2 2007 % koersen % 6M 2008 6M 2007 % koersen %
---

Onderliggend resultaat voor belasting per productgroep Levens- en risicoverzekeringen 252 29 (23) (14) 504
3 589 (14) (5) Individuele spaar- en pensioenproducten 115 55 (26) (14) 231
1 280 (18) (5) Pensioenen en vermogensbeheer 129 19 8
1 17 250 251 (0) 8 Institutionele producten 99 7 48
6 72 207 154 34 55 Levensherverzekeringen 0 3
2 N.M. N.M. 43
59 (27) (19) Distributie 8
9 (11) (20) 17
19 (11) (16) Schadeverzekeringen 20 4 43
1 36 37
17 118 119 Financieringslasten en overige (38) 47) (19) (10) (55) (105) (48) (44)
---
Aandeel in nettowinst geassocieerde deelnemingen 11 0 10
1 14 20
17 18 23 Onderliggend resultaat voor belasting 596 79 (12) (2) 1,254
6 ,281 (2) 9
---
Over / (onder) rendement van posten op marktwaarde 62 3 (2) 10
6 254) 102 ( N.M. N.M. Operationeel resultaat voor belasting 658 42 (11) (1) 1,000
7 ,383 (28) (19)
---
Operationeel resultaat voor belasting per productgroep Levens- en risicoverzekeringen 266 48 (24) (14) 498
3 610 (18) (9) Individuele spaar- en pensioenproducten 139 63 (15) (5) 81
1 299 (73) (66) Pensioenen en vermogensbeheer 109 17 (7) 2
1 196 263 (25) (18) Institutionele producten 155 88 76
100 100 188 (47) (39) Levensherverzekeringen 3 9 (92) (88) 34
3 75 (55) (47) Distributie 8
9 (11) (20) 17
19 (11) (16) Schadeverzekeringen 20 5 33
1 36 37
17 118 119 Financieringslasten en overige (53) 47) 13 ( 21 17
105) ( N.M. N.M. Aandeel in nettowinst geassocieerde deelnemingen 11 0 10
1 14 20
17 18 23 Operationeel resultaat voor belasting 658 742 (11) (1) 1,000 1,383 (28) (19)

Winsten/(verliezen) op beleggingen (226) 90) (151) (165) 265) 193 ( ( N.M. N.M. Bijzondere waardeverminderingen (98) 4) ( N.M. N.M. 130) 3 ( N.M. N.M. Overige baten/(lasten) 9 9 (77) (78) (45) 54
3 N.M. N.M. Winst voor belasting 343 687 (50) (43) 560 ,633 (66) (60)
---
Belastingen (67) 32) 109 ( 160 131) (271) (52) (42)
---
Nettowinst 276 55 (58) (52) 429
6 ,362 (69) (64)
---
Netto onderliggend resultaat 437 32 (18) (8) 940
5 986 (5) 6 Netto operationeel resultaat 490 570 (14) (4) 757 ,054 (28) (20)
---
Onderliggend resultaat geografisch
Amerika 441 04 (13) 2
5 919 982 (6) 8 Nederland 116 15 1
1 1 229 202 13 13 Verenigd Koninkrijk 48 1 (32) (21) 93
7 137 (32) (22) Overige landen 29 6 (19) (22) 68
3 65 5 4 Holding en overig (38) 47) (19) (10) (55) (105) (48) (44)
---
Onderliggend resultaat voor belasting 596 79 (12) (2) 1,254
6 ,281 (2) 9
---
Operationeel resultaat geografisch
Amerika 541 74 (6) 8
5 645 ,079 (40) (31)
---
Nederland 93 08 (14) (14) 177
1 207 (14) (14) Verenigd Koninkrijk 48 1 (32) (21) 93
7 137 (32) (22) Overige landen 29 6 (19) (22) 68
3 65 5 4 Holding en overig (53) 47) 13 ( 21 17
105) ( N.M. N.M. Operationeel resultaat voor belasting 658 42 (11) (1) 1,000
7 ,383 (28) (19)
---
Provisies en kosten 1,515
1,532 (1) 10 2,931 ,047 (4) 6
---
waarvan operationele kosten 772 99 (3) 7
7 1,555 ,594 (2) 7
---

Local knowledge. Global power. Pagina 4 van 11

Operationeel overzicht

Overzicht De daling van het resultaat in Overige landen is een AEGON heeft een solide onderliggend resultaat weerspiegeling van de investeringen in het behaald in het tweede kwartaal van 2008. De levensverzekerings- en pensioenbedrijf in Centraal & gerapporteerde resultaten zijn sterk beïnvloed door Oost-Europa, een lager technisch resultaat in Taiwan het sterker worden van de euro tegenover zowel de en een lagere bijdrage van AEGON's Amerikaanse dollar als het Britse pond. Het samenwerkingsverband met het Franse La Mondiale. onderliggend resultaat, waarin het effect van Dat AEGON's Chinese vermogensbeheeractiviteiten marktschommelingen in bepaalde fair value items niet voor het eerst werden geconsolideerd, had een is meegenomen, daalde tegen constante positief effect op het resultaat, evenals de joint wisselkoersen met 2% (12% lager in euro) vergeleken ventures met de Spaanse spaarbanken. met een sterk tweede kwartaal in 2007. De positieve bijdrage van de onderliggende groei aan het resultaat Operationeel resultaat vóór belastingen en gunstiger investment spreads in Amerika werden Het operationeel resultaat vóór belastingen daalde teniet gedaan door de negatieve invloed die de lagere tegen constante wisselkoersen met 1% (of met 11% aandelen- en obligatiemarkten hadden op de in euro) tot EUR 658 miljoen. Gedurende het kwartaal activiteiten die vergoedingen genereren. vond een gedeeltelijke ommekeer plaats van de ongekende stijging van de credit spreads zoals die De schommelingen in de fair value van bepaalde zich in het eerste kwartaal van dit jaar voordeed. Dit beleggingscategorieën in Nederland en Amerika, als had een positieve invloed op de marktwaarde van mede een aantal producten met financiële garanties, AEGON's EUR 4,2 miljard grote synthethic CDO de zogenoemde fair value items, lagen in het tweede (collateralized debt obligation) programma en andere kwartaal van 2008 hoger dan de verwachte lange kredietgerelateerde financiële instrumenten. Het termijn rendementen. Dit werd veroorzaakt door resultaat van AEGON's portefeuille met alternatieve lagere credit spreads en gunstiger rendementen op beleggingen in Amerika was dit kwartaal hoger dan alternatieve beleggingen in Amerika. het verwachte lange termijn rendement. Het resultaat van de private equity beleggingen in Nederland bleef De nettowinst daalde tot EUR 276 miljoen door lagere echter achter bij het verwachte lange termijn beleggingswinsten en hogere afwaarderingen. rendement.

Onderliggend resultaat vóór belastingen Nettowinst De nettowinst is gedaald tot EUR 276 miljoen, vooral Het onderliggend resultaat vóór belastingen daalde door valutaschommelingen, lagere beleggingswinsten tegen constante wisselkoersen met 2% en met 12%
in Amerika en Nederland en hogere afwaarderingen. in euro.
In Amerika hebben de normale obligatieverkopen tot

beleggingsverliezen geleid. In Nederland werden de De stijging van het resultaat met 2% in Amerika (in positieve ontwikkeling van de marktwaarde van USD) was het gevolg van bedrijfsgroei en hogere
vastgoed en de gerealiseerde winsten op aandelen marges bij de institutionele activiteiten, deels
meer dan tenietgedaan door verliezen op obligaties tenietgedaan door lagere aandelenmarkten, een
en schommelingen in de fair value van derivaten. versterking van de reserve voor

levensherverzekeringen met USD 49 miljoen en een
Per saldo bedroegen de afwaarderingen in het gunstiger sterfteresultaat in 2007.
tweede kwartaal EUR 98 miljoen vóór belastingen.

In Nederland werd het resultaat positief beïnvloed Daarvan heeft EUR 57 miljoen betrekking op door een eenmalige vrijval van voorzieningen, AEGON's kredietportefeuille in Amerika (7 gedeeltelijk tenietgedaan door een lager basispunten), waaronder voor het eerst een beleggingsresultaat. Het Verenigd Koninkrijk afwaardering op subprime hypotheken van EUR 41 rapporteert een daling van het onderliggend resultaat, miljoen. Daarnaast is er EUR 26 miljoen vooral door de invloed van de lagere beurskoersen op afgewaardeerd op de Amerikaanse de fondsgerelateerde vergoedingen en hogere kosten aandelenportefeuille. De resterende EUR 15 miljoen samenhangend met investeringen in het bedrijf. betreft overige afwaarderingen.

Local knowledge. Global power. Pagina 5 van 11

VERKOPEN
Constante Constante wissel- wissel- EUR miljoenen Noot Kw2 2008 Kw2 2007 % koersen % 6M 2008 6M 2007 % koersen % Nieuwe levenproductie
Koopsommen .880
2 3.298 (13) (1) 5.637 .173 (21) (12)
---
Periodieke premie op jaarbasis 441 72 (7) 6
4 851
910 (6) 5 Totaal periodiek plus 1/10 koopsommen 729 02 (9) 3
8 1.415 .627 (13) (3)
---
Nieuwe premieproductie ziektekostenverzekeringen 141 160 (12) 2 307 336 (9) 5 Nieuwe premieproductie schadeverzekeringen 16 13 23 32 32 25 28 31 Bruto stortingen (op en niet op de balans) per productgroep Fixed annuities 875 56
1 N.M. N.M. 1.181 349 N.M. N.M. Variabele annuities 717 41 (3) 11
7 1.402 .424 (2) 12
---
Spaarstortingen 688 28 (5) (5) 1.336
7 .297 3
1 3 Beleggingsfondsen 908 54 64
5 83 1.472 .138 29
1 45 Pensioenen en vermogensbeheer 2.461
2.924 (16) (4) 5.644 .085 (7) 6
---
Institutionele garantieproducten 3.481
4.799 (27) (16) 6.730 2.585 (47) (38)
---
Levensherverzekeringen 1 0 N.M. N.M. 2
---
N.M. N.M. Totaal bruto stortingen .131
9 9.902 (8) 5 17.767 2.878 (22) (12)
---
Netto stortingen (op en niet op de balans) per productgroep Fixed annuities (24) .334) 98 (1 98 (819) 2.650) 69 ( 64 Variabele annuities (102) 141) 28 ( 16 (254) (316) 20 10 Spaarstortingen 114 80 (37) (37) 42
1 115 (63) (63) Beleggingsfondsen 416 98 110
1 138 587
390 51 71 Pensioenen en vermogensbeheer 180 1.020 (82) (81) 1.350 756 79 100 Institutionele garantieproducten 401 605) ( N.M. N.M. (794) .341
1 N.M. N.M. Levensherverzekeringen (14) 0 N.M. N.M. (29) 0 N.M. N.M. Totaal netto stortingen 971 682) ( N.M. N.M. 83 (364) N.M. N.M. BEHEERD VERMOGEN
Per 30 juni Per 31
2008 maart 2008 % Beheerd vermogen (totaal) 7
344.200 9.833 1
---
Beleggingen voor algemene rekening 126.613 5.359 1
12 Beleggingen voor rekening van polishouders 125.460 6.273 (1)
12 Niet in de balans opgenomen beleggingen derden 92.127 8.201 4
---

Provisies en kosten Unit-linked verkopen in Centraal & Oost-Europa Provisies en kosten zijn met 1% gedaald in het werden beïnvloed door de schommelingen op de tweede kwartaal. De operationele kosten zijn 3% aandelenmarkten, terwijl de verkoop van nieuwe gedaald door de recente versterking van de euro. levensverzekeringen in Taiwan daalde doordat een Tegen constante wisselkoersen zijn de operationele verschuiving optrad van levensverzekeringen naar kosten met 7% gestegen als gevolg van verdere variable annuity stortingen. investeringen in het bedrijf.
Stortingen Verkopen De totale bruto stortingen zijn tegen constante De totale verkoop van nieuwe levensverzekeringen is wisselkoersen met 5% gestegen. Door de tegen constante wisselkoersen met 3% gestegen. wisselkoersschommelingen zijn de stortingen gedaald Door de wisselkoersschommelingen is de totale tot EUR 9,1 miljard. In Amerika lag de verkoop van verkoop van nieuwe levensverzekeringen echter fixed annuities op het hoogste kwartaalniveau sinds gedaald tot EUR 729 miljoen. De verkoop van 2003, profiterend van het steiler worden van de yield collectieve pensioencontracten en lijfrentes in curve, een nieuwe distributie-overeenkomst en de Nederland steeg sterk. In het Verenigd Koninkrijk is vraag naar producten met een gegarandeerd, stabiel de verkoop in vrijwel alle productcategorieën sterk rendement. gestegen, terwijl de verkoop van nieuwe
levensverzekeringen aan particulieren in Amerika De stortingen voor variable annuities gingen vooral eveneens sterk bleef groeien. De verkoop van omhoog doordat de verkoop via brokers/dealers, levensherverzekeringen en bank-owned en financiële planners en banken sterk bleef stijgen, corporate-owned levensverzekeringen in Amerika alsmede door de consolidatie van de was echter lager. levensverzekeringsbedrijven van Merrill Lynch.

Local knowledge. Global power. Pagina 6 van 11

De netto stortingen zijn in het tweede kwartaal portefeuillebeheer over ruime liquiditeit in de positief, vooral het resultaat van de sterke toename in beleggingsportefeuille en verwacht niet gedwongen te de verkoop van fixed annuities, alsmede van de worden activa te moeten verkopen. In Amerika zijn de daling van de uitstroom voor fixed annuities. gerealiseerde verliezen zoals tot uiting komend in het tweede kwartaal resultaat een weerspiegeling van de De per saldo hogere inleg in beleggingsfondsen in normale handelsactiviteiten in de obligatieportefeuille. Amerika en de op vergoedingen gebaseerde
institutionele activiteiten droegen eveneens bij aan de AEGON's kredietrisico is vooral geconcentreerd in de toename van de netto stortingen. De inleg in de Verenigde Staten. De afgelopen paar jaar heeft de beleggingsfondsen voor particulieren in Amerika was Groep zijn Amerikaanse beleggingsportefeuille zo per saldo positief ondanks het negatieve gestructureerd dat deze ongunstige marktsentiment, het gevolg van de succesvolle marktomstandigheden goed kan weerstaan. Als ontwikkeling van een toegewijde verkooporganisatie. gevolg daarvan bedroegen de netto afwaarderingen op deze kredietportefeuille in het tweede kwartaal In Azië zijn zowel de bruto als de netto stortingen slechts EUR 57 miljoen, een bewijs dat de sterk gestegen. Dit is het gevolg van de consolidatie beleggingsportefeuille van de Groep van hoge van AEGON's nieuwe vermogensbeheer joint venture kwaliteit is gebleven. In dit bedrag is een in China en van succesvolle verkopen van variable afwaardering van EUR 41 miljoen opgenomen als annuity producten in Taiwan. afwaardering op de subprime hypotheekportefeuille ter grootte van EUR 2,5 miljard. Het kredietrisico is AEGON's beleggingsportefeuille echter geconcentreerd in het segment van de Gedurende het tweede kwartaal hebben hogere zogenoemde floating rate subprime beleggingen, rentestanden, gedeeltelijk tenietgedaan door kleinere waarvan meer dan 72% een AAA en AA rating heeft. credit spreads, geleid tot een verdere afname van de Eind juni was er op dit segment van de beleggingen, herwaardering van obligaties. De meeste obligaties groot EUR 1,0 miljard, per saldo een ongerealiseerd die AEGON in portefeuille heeft worden verlies van EUR 388 miljoen. Hoewel er duidelijk een geclassificeerd als `available for sale'. Volgens IFRS risico bestaat dat er op deze portefeuille in de lopen veranderingen in de marktwaarde van toekomst afwaarderingen zullen zijn, mochten de dergelijke activa via de herwaarderingsreserve, als marktomstandigheden verder verslechteren, is onderdeel van het eigen vermogen van de Groep. AEGON van mening dat zijn positie een beheersbare Sinds het einde van het eerste kwartaal van 2008 is omvang heeft. AEGON's herwaarderingsreserve gedaald met EUR

933 miljoen, vooral het gevolg van hogere Inkomsten genererende beleggingen rentestanden. Volgens IFRS wordt het aan de hogere De inkomsten genererende beleggingen bedroegen rentestanden gekoppelde voordeel op de waarde van eind juni 2008 EUR 344 miljard, 1% meer dan eind de verplichtingen niet gerapporteerd. AEGON heeft maart 2008. slechts een beperkte directe positie in aandelen in de beleggingsportefeuille, tot uiting komend in een Kapitaal Eind juni bedroeg het eigen vermogen EUR 11,6 positieve herwaardering van EUR 10 miljoen in miljard, een daling van EUR 1 miljard vergeleken met verband met aandelen. eind maart 2008. AEGON's herwaarderingsreserve daalde met EUR 933 miljoen tot een negatieve In tegenstelling tot afwaarderingen hebben waarde van EUR 2.959 miljoen. herwaarderingen geen invloed op het resultaat van de Wisselkoersveranderingen hadden een positief effect Groep. Obligaties worden afgewaardeerd als AEGON van EUR 118 miljoen. Het positieve effect van de besluit deze met een verlies te verkopen of nettowinst (EUR 276 miljoen) werd echter meer dan anderszins verwacht de volledige hoofdsom en rente teniet gedaan door de rente die werd betaald op van een bepaalde belegging niet meer terug te perpetuals (EUR 45 miljoen) en het betaalde dividend krijgen. AEGON is een lange termijn belegger en is op gewone en preferente aandelen van EUR 290 over het algemeen van plan grote delen van de miljoen respectievelijk EUR 112 miljoen. portefeuille vast te houden tot de afloopdatum.
Bovendien beschikt AEGON door zijn effectieve

Local knowledge. Global power. Pagina 7 van 11

AEGON hanteert toleranties voor het schuldniveau in AEGON is van mening dat het zijn strategie met de de kapitaalbasis die wordt ingezet voor de huidige sterke kapitaalpositie en kasstromen kan kernactiviteiten. De kapitaalbasis bestaat uit drie uitvoeren. Daarnaast zal AEGON, als onderdeel van elementen: eigen vermogen, perpetual capital zijn strategie, securitisaties gebruiken om de securities, achtergestelde en senior schuld. AEGON herallocatie van kapitaal te versnellen, zoals de streeft er naar dat het eigen vermogen ten minste onlangs aangekondigde securitisatie van EUR 315
70% van zijn totale kapitaalbasis bedraagt, perpetual miljoen van een deel van de Britse unit-linked capital securities 25% en achtergestelde en senior portefeuille. schuld maximaal 5%. AEGON beheert het
valutarisico voor de kapitaalbasis op economische Interimdividend Het interimdividend voor 2008 bedraagt EUR 0,30. wijze. Het grootste deel van de perpetual capital
Het interimdividend wordt betaald in contanten of in securities is uitgegeven in Amerikaanse dollars. Dit aandelen naar keuze van de aandeelhouder. De kapitaalsonderdeel maakt deel uit van het eigen
waarde van het dividend in aandelen zal ongeveer vermogen van de Groep en wordt als zodanig
gelijk zijn aan de waarde van het dividend in opgenomen op de balans tegen de oorspronkelijke
contanten. AEGON is van plan om het wisselkoers tussen de euro en de Amerikaanse
verwateringseffect van het dividend in aandelen te dollar. Eind juni 2008 bedroeg het eigen vermogen
neutraliseren. exclusief herwaarderingsreserve 74% van AEGON's

totale kapitaalbasis. Het groepsvermogen, dat ook
AEGON aandelen gaan op 8 augustus 2008 ex- nog andere vermogensinstrumenten omvat (zoals
dividend. De peildatum voor dividendgerechtigheid is perpetual capital securities) en

12 augustus 2008. De keuzeperiode voor minderheidsdeelnemingen, bedroeg 95% van het
totale kapitaal 8,9). aandeelhouders loopt van 8 augustus tot en met 29 augustus 2008. De aandelenfractie zal worden

bepaald aan de hand van de gemiddelde koers van AEGON handhaaft zijn dividendbeleid en blijft een
het aandeel ter beurze van Euronext Amsterdam over aantrekkelijk dividend bieden, gebaseerd op de
de vijf beursdagen 1 tot en met 5 september 2008. De kasstromen en kapitaalpositie.
aandelenfractie zal worden gepubliceerd op 5

Gedurende het tweede kwartaal zijn AEGON's september 2008 na sluiting van Euronext Amsterdam. kasstromen en kapitaalpositie sterk gebleven Het dividend wordt 15 september 2008 betaalbaar ondanks de aanhoudend turbulente omstandigheden gesteld. op de financiële markten. Het totale dividend 2008 zal worden voorgesteld in maart 2009 in lijn met
AEGON's bestaande dividendbeleid.

AEGON's kapitaalpositie bleef sterk met EUR 1,8
miljard aan financial flexibility, waarin opgenomen een kapitaaloverschot van meer dan EUR 0,8 miljard plus leencapaciteit. De financial flexibility is exclusief de recente securitisatie van EUR 315 miljoen en ruimte die er bestaat voor verdere securitisaties. Het
kapitaaloverschot is het verschil tussen het
beschikbare kapitaal en het vereiste kapitaal.

De kasstromen van AEGON's business units bleven
eveneens sterk. De kasstromen naar de holding zijn de afgelopen jaren beïnvloed door de aanhoudend
sterke positie van de euro tegenover de Amerikaanse dollar.

Local knowledge. Global power. Pagina 8 van 11


1) De gegevens betreffende het eerste kwartaal van 2007 zijn met terugwerkende kracht aangepast voor de wijziging in de waarderingsgrondslagen met betrekking tot de garanties in Nederland, en waar relevant, de aanpassing van de definitie van operationeel resultaat om AEGON's aandeel in de winst deelnemingen op te nemen en een nieuwe presentatie per productgroep.
2) Bepaalde aktiva van AEGON Amerika en AEGON Nederland worden gewaardeerd op marktwaarde en beheerd op een total return basis, zonder tegenovergestelde veranderingen in de waardering van de daarmee samenhangende verplichtingen. Het betreft aktiva zoals hedgefondsen, commanditaire vennootschapppen en converteerbare obligaties. Het onderliggend resultaat is exclusief het over- en onderrendement ten opzichte van de lange termijn verwachting van het management aangaande het rendement van deze aktiva. Bovendien bevatten bepaalde producten van AEGON Amerika garanties en worden gewaardeerd op marktwaarde zoals de gesegregeerde fondsen van AEGON Canada en de total return annuity producten van AEGON USA. De winst op deze producten wordt beinvloed door bewegingen op de aandelenmarkt en door de rente. Daarom kunnen korte-termijn schommelingen op de financiele markten fluctuaties in de winst geven. In het onderliggend resultaat wordt het verwachte lange termijn resultaat opgenomen en wordt het over- of onderrendement ten opzichte van de verwachting van het management niet meegenomen.
Holding bevat bepaalde uitgegeven obligaties die worden gewaardeerd tegen reële waarde door winst of verlies. Het renterisico op deze obligaties wordt afgedekt middels swaps. De verandering in de credit spread van AEGON heeft in het tweede kwartaal van 2008 geleid tot een verlies van EUR 15 miljoen door de verandering in de marktwaarde van deze obligaties. Het onderliggend resultaat voor belasting is exclusief dit bedrag.
3) Nettowinst betreft nettowinst toerekenbaar aan de houders van eigen-vermogensinstrumenten van AEGON N.V.
4) Verkoop nieuwe levensverzekeringen wordt gedefinieerd als periodieke premies plus 1/10 koopsommen.
5) Totale stortingen op de balans en niet op de balans.
6) Rentabiliteit op eigen vermogen wordt berekend door het netto onderliggend resultaat na aftrek van financieringskosten te delen door het gemiddeld eigen vermogen exclusief preferent kapitaal en exclusief de herwaarderingsreserve.
7) Met ingang van 2008 is onroerend goed voor eigen gebruik (zowel voor algemene rekening, als voor rekening van polishouders) geherrubriceerd van beheerd vermogen naar overige aktiva.

8) Capital securities luidend in vreemde valuta worden, ten behoeve van de berekening van de vermogensbasisratio, geherwaardeerd tegen slotkoersen.
9) Alle ratios zijn exclusief de herwaarderingsreserve van AEGON.

Local knowledge. Global power. Page 9 of 11

Over AEGON

AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een toonaangevende aanbieder van beleggingsproducten. AEGON stimuleert zijn lokale vestigingen hun producten en diensten zo te ontwikkelen dat deze optimaal aansluiten bij de wensen van de klanten, waarbij ze gebruik maken van de meest geschikte distributiekanalen. AEGON is er trots op dat het deze lokale aanpak kan combineren met de kracht van zijn groeiende wereldwijde organisatie.
AEGON's hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON meer dan 31.500 medewerkers in dienst. AEGON bedient miljoenen klanten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië, met omvangrijke activiteiten in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Respect, kwaliteit, transparantie en vertrouwen vormen de kernwaarden van AEGON. AEGON streeft er voortdurend naar om de verwachtingen van klanten, aandeelhouders, werknemers en zakenpartners waar te maken. AEGON is voortdurend op zoek naar innovatieve ideeën en streeft ernaar de beste in de bedrijfstak te zijn.

Group Corporate Communications & Investor Relations

Media relations Persconferentie Telefoon: 070 ­ 344 8344 9:00 uur E-mail: gcc-ir@aegon.com Audio webcast via www.aegon.com

Investor relations Analyst & investor call Telefoon: 070 ­ 344 8305 17:00 uur E-mail: ir@aegon.com Audio webcast via www.aegon.com Inbelnummers: Financial supplement VS +1 480 629 1990 AEGON's Q2 2008 Financial supplement is VK +44 208 515 2301 beschikbaar op www.aegon.com NL 020 796 5332

Website www.aegon.com

Dit persbericht is een verkorte vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website www.aegon.com.

Local knowledge. Global power. Pagina 10 van 11

Belangrijke noot met betrekking tot niet-GAAP maatstaven In dit persbericht zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (GAAP): netto operationeel resultaat, operationeel resultaat vóór belastingen, netto onderliggend operationeel resultaat, operationeel resultaat vóór belastingen en waarde nieuwe productie. Voor de reconciliatie van de verschillende maatstaven verwijzen wij naar pagina 23 & 32 van het Engelse persbericht. Waarde nieuwe productie is niet gebaseerd op IFRS, die AEGON gebruikt voor zijn kwartaalresultaten, en moet niet worden gezien als een vervanging voor IFRS-maatstaven. AEGON is van mening dat de niet-GAAP maatstaven tezamen met de IFRS gegevens de beleggerswereld zinvol inzicht verlenen om AEGON's activiteiten te kunnen evalueren in relatie tot de activiteiten van de peers.

Lokale valuta's en constante wisselkoersen
Dit persbericht bevat bepaalde informatie over onze resultaten en financiële toestand in USD voor Amerika en in GBP voor het Verenigd Koninkrijk, omdat die activiteiten hoofdzakelijk in die valuta's plaatsvinden. Door bepaalde vergelijkende informatie tegen constante wisselkoersen te presenteren, wordt het effect van wijzigingen in de wisselkoersen geëlimineerd. Deze informatie is op geen enkele manier te vervangen door, of beter dan de financiële informatie over ons bedrijf in euro's, de valuta van onze jaarrekening.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn "toekomstgerichte verklaringen" als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:
o wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk; o veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de `emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:
- de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en
- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier; o de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen; o veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
o veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden; o veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen; o toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de ontwikkelingsmarkten; o veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
o veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn; o overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën; o veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden; o rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te veranderen;
o het succes van nieuwe producten en distributiekanalen; o veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;
o ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken; en o de effecten van de toepassing van International Financial Reporting Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze financiële positie.

Local knowledge. Global power. Pagina 11 van 11


---- --