UMGroup en Rochdale samen in senioren-huurwoningen aan Costa Blanca

07/08/2008 08:56

Huijskens & Istha

Amsterdam, 6 augustus 2008

UMGroup en Rochdale samen in senioren-huurwoningen aan Costa Blanca

De duurzame vastgoedontwikkelaar United Momentum Group en de Amsterdamse Woningstichting Rochdale gaan samenwerken om de bouw van een huurwoningcomplex aan de Spaanse Costa Blanca mogelijk te maken. De huurwoningen zijn bedoeld voor 'actieve senioren', die hun leven in het prettige Spaanse klimaat willen doorbrengen. UMGroup ontwikkelt en bouwt het complex, Rochdale benadert haar huurders en geeft een huurgarantie af.

Het complex, dat uit circa 240 appartementen zal bestaan, wordt gebouwd in de omgeving van Benidorm en Altea aan de Costa Blanca. Van de 240 appartementen worden er 120 aangeboden aan de huurders van Rochdale. UMGroup, de eigenaar, investeerder en ontwikkelaar van het project, tekende op 5 augustus de koopovereenkomst voor de bouwgrond voor een bedrag van E 16 miljoen. Reeds eerder werd een samenwerkingsovereenkomst en een projectovereenkomst getekend door beide partijen. De uitvoering van de projectovereenkomst zal in samenwerking geschieden met de Spaanse firma Global Habitat.

Rochdale, met ruim 40.000 woningen één van de grootste woningcorporaties van Nederland, zal dit project aanbieden aan onder meer de eigen huurders. Vanwege de verwachte toestroom geeft Rochdale UMGroup een huurgarantie af. Deze huurgarantie biedt UMGroup een financiële basis om het project te verwezenlijken.

De woningcorporatie mikt met het project op 'actieve senioren' die permanent in Spanje willen wonen, maar geen huis wensen te kopen. De woningen worden aan de onderkant van de vrije sector aangeboden. Naast het vervullen van de wens om in Zuid-Europa te wonen, creëert het project tegelijkertijd ruimte op de Amsterdamse huurwoningmarkt. Rochdale hoopt met dit initiatief "scheefwoners", huurders met een hoger inkomen die nog in een sociale huurwoning wonen, te verleiden deze woning te verlaten. Buiten het gebruikelijke serviceniveau van de woningcorporatie zijn er aanvullende voorzieningen die de verleiding extra groot zullen maken zoals de aanwezigheid van gemeenschappelijke zwemvoorzieningen, een Nederlandse parkbeheerder en vele mogelijkheden op het gebied van vrije tijdsbesteding in de directe omgeving (golf, strand, stad etc.).

In lijn met het duurzame karakter van de projecten van UMGroup, spelen in de bouwplannen duurzaamheid en toekomstbestendigheid een sleutelrol. Dit uit zich onder andere in de materiaalkeuze en een zeer laag energieverbruik. Het ontwerp houdt rekening met de specifieke wensen van senioren, zoals de aanwezigheid van medische voorzieningen en winkels.

Naar verwachting wordt het complex eind 2010 opgeleverd.

EINDE

OVER UMGROUP

United Momentum Group is internationaal actief in het ontwikkelen van duurzame, toekomstbestendige vastgoedprojecten die economisch, sociaal en ecologisch renderen. Op dit moment bouwt UMGroup op vier continenten succesvol aan diverse projecten, bedoeld voor permanente en semi-permanente bewoning.

Daarnaast investeert UMGroup in ontwikkelingen binnen de bouw- en transportsectoren die bijdragen aan een duurzame toekomst. Samen met Cordaid werkt UMGroup aan de recycling van bouwpuin in opkomende landen middels De Mobiele Fabriek; samen met Innosys en Electric Cars Europe werkt United Momentum Group aan hoogwaardig elektrisch transport.

In 2007 behaalden alle investeerders in UMGroup positieve rendementen; van minimaal 8,4 procent tot maar liefst 140 procent in een jaar. Dat toekomstbestendig bouwen economisch zeer rendabel is, blijkt tevens uit onze aanhoudende gunstige resultaten en tevreden bewoners. Meer informatie over United Momentum Group kunt u vinden op www.umgroup.nl.

OVER ROCHDALE

Woningstichting Rochdale verhuurt ruim 40.000 woningen in Amsterdam en omgeving. De belangrijkste doelstelling is om goede en betaalbare huisvesting te bieden aan mensen die zelf niet of onvoldoende in staat zijn een woning te vinden. Maar Rochdale richt zich ook op andere doelgroepen, b.v. door het aanbieden van koopwoningen en duurdere huurwoningen.

Verder worden verschillende producten en diensten aangeboden die met "wonen" te maken hebben. Mede door de opbrengsten uit deze activiteiten kunnen de sociale taken blijvend worden uitgevoerd.

Kijk voor meer informatie op www.rochdale.nl

http://www.umgroup.nl