European UnionBrussel, 7 augustus 2008

Fusies: Commissie opent grondig onderzoek van de voorgenomen overname van chemiebedrijf DSP door Arsenal

De Europese Commissie heeft in het kader van de EU-concentratieverordening een grondig onderzoek geopend van de voorgenomen overname van de Nederlandse fabrikant van basischemicaliën DSP door de Amerikaanse private-equitymaatschappij Arsenal, die zeggenschap heeft over Velsicol Chemical Corporation. Zowel Velsicol als DSP produceren benzoëzuur en natriumbenzoaat. Velsicol produceert eveneens weekmakers, een van benzoëzuur afgeleid product. Uit het initiële marktonderzoek van de Commissie is gebleken dat er ernstige twijfels bestaan over de verenigbaarheid van de voorgenomen transactie met de gemeenschappelijke markt aangezien de nieuwe combinatie zeer hoge marktaandelen zou kunnen hebben op de markten voor benzoëzuur en natriumbenzoaat. Bovendien zou de combinatie zowel op de markt voor benzoëzuur als op de downstream-markt voor benzoaatweekmakers actief zijn, waardoor zij potentieel van haar positie op de ene markt zou kunnen gebruikmaken om de mededinging op de andere aan banden te leggen. Met de beslissing een grondig onderzoek te starten wordt niet vooruitgelopen op het eindresultaat van het onderzoek. De Commissie beschikt nu over 90 werkdagen (tot 11 december 2008) om tot een definitief besluit te komen of de concentratie de daadwerkelijke mededinging in de Europese Economische Ruimte of een wezenlijk deel daarvan aanzienlijk zou belemmeren.

In een verklaring zei Europees commissaris voor concurrentiezaken Neelie Kroes: "De chemicaliën die Velsicol en DSP produceren zijn basisinputs voor de levensmiddelen- en drankenindustrie en voor industriële tussenproducten. Zij zijn dus essentieel voor de consument en voor het concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven, dat nadelige gevolgen zou kunnen ondervinden van minder concurrentie in de sector en hogere prijzen. Omdat aan de voorgenomen fusie een dergelijk risico kleeft, is een grondig onderzoek noodzakelijk."

Velsicol produceert weekmakers, levensmiddelenadditieven en industriële tussenproducten in haar fabriek in Estland en is de enige onderneming van Arsenal met activiteiten in de sector waarop de voorgenomen fusie betrekking heeft. DSP produceert levensmiddelenadditieven en industriële tussenproducten in haar fabriek te Rotterdam.

Benzoëzuur wordt gebruikt als antimicrobieel bewaarmiddel in levensmiddelen en dranken, in diervoeding, in farmaceutische producten, bij de productie van andere chemische stoffen, in verven en coatings en in verzorgingsproducten.

Natriumbenzoaat wordt hoofdzakelijk gebruikt als antimicrobieel bewaarmiddel in levensmiddelen en soft drinks, maar daarnaast ook in farmaceutische producten, in de automobielindustrie, in verzorgings- en schoonmaakproducten en voor pyrotechnische toepassingen.

Weekmakers worden voornamelijk gebruikt bij de vervaardiging van PVC.

Benzoëzuur is de voornaamste grondstof voor de productie van natriumbenzoaat en benzoaatweekmakers.

De voorgenomen transactie is in eerste instantie aangemeld bij de mededingingsautoriteiten in Spanje. De zaak kwam onder de jurisdictie van de Commissie nadat zij een verwijzingsverzoek van Spanje, waarbij Duitsland zich aansloot, had aanvaard.

De concentratieniveaus op de betrokken markten zouden na de voorgenomen fusie zeer hoog zijn; het gaat immers om de samenvoeging van de enige twee producenten van benzoëzuur en natriumbenzoaat in de EER, die tevens tot de topvier van de wereld behoren.

Omdat benzoëzuur bovendien een basisgrondstof is voor de productie van benzoaatweekmakers, is het risico aanwezig dat de sterke upstream-positie van de combinatie de voorziening van de downstream-markt met benzoëzuur krapper zou maken.

Meer informatie over deze zaak is beschikbaar op de volgende website:

http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/index/m103.html#m_5 153