Techniek kan bijdragen aan verkeersveiligheid schoolgaande kinderen

07/08/2008 09:50

Veilig Verkeer Nederland

Vanaf maandag 11 augustus en de weken die daarop volgen start het nieuwe schooljaar in Nederland. Een spannende, maar ook gevaarlijke periode voor veel kinderen. Met de landelijke actie 'De scholen zijn weer begonnen' roept Veilig Verkeer Nederland automobilisten op om de komende maanden extra alert te zijn, met als doel het aantal verkeersdoden en -gewonden onder kinderen terug te dringen.

Na de zomervakantie moet iedereen weer wennen aan het drukke verkeer. Kinderen zijn nog vol van de vakantie en het nieuwe schooljaar. Veel van hen lopen of fietsen een nieuwe route naar een nieuwe school. Automobilisten moeten weer wennen aan schoolgaande kinderen in het verkeer. In deze periode zit een ongeluk in een klein hoekje.

Navigatiesysteem draagt bij aan oplossing

De oplossing ligt in het voorkómen van ontmoetingen tussen schoolgaande kinderen en automobilisten. De techniek kan hierbij helpen. In de routekaart van een navigatiesysteem kan de locatie van scholen worden opgenomen. Het navigatiesysteem kan op basis hiervan een routeadvies geven waarbij de omgeving van scholen vermeden wordt. Minder ontmoetingen tussen automobilisten en schoolgaande kinderen zullen leiden tot minder confrontaties met deze kwetsbare groep. Daarnaast blijft het belangrijk dat de auto's die toch nog in de buurt van een school rijden hun snelheid aanpassen naar een veilige snelheid. Rustig rijden dus!

Veilig Verkeer Nederland roept fabrikanten van navigatiesystemen op om de mogelijkheden verder uit te werken en door het toepassen van deze techniek mee te werken aan het verbeteren van de verkeersveiligheid.

In 2007 vielen er 21 doden en enkele honderden ziekenhuisgewonden onder kinderen van 4 t/m 12 jaar. Eenderde van de ongevallen met kinderen gebeurt op weg van huis naar school of andersom.

Veilig Verkeer Nederland

Veilig Verkeer Nederland is een maatschappelijke organisatie met burgers als natuurlijke achterban. Voor veel mensen is verkeersonveiligheid een dagelijkse zorg. Hun zorg is ook de zorg van Veilig Verkeer Nederland. Veilig Verkeer Nederland doet wat aan die bezorgdheid door vraaggericht en samen met mensen oplossingen te realiseren voor meer veiligheid. Veilig Verkeer Nederland wil haar doelen bereiken door beleidsbeïnvloeding, onderzoek, voorlichting, educatie, communicatie en acties.

http://www.veiligverkeernederland.nl