Ingezonden persbericht


P E R S B E R I C H T

Loonstijging in 2008 ruim half procent hoger dan 2007

De gemiddelde loonstijging in Nederlandse organisaties zal in 2008 gemiddeld 0,5% hoger zijn dan in 2007. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van het Nationaal Beloningsonderzoek. De deelnemers aan het onderzoek verwachten dat in 2008 de loonstijging 3,97% zal bedragen tegen 3,21% in 2007. De salarisstijging in 2007 ligt daarmee hoger dan de deelnemers aan het onderzoek vorig jaar verwachtten.

Uit de voorlopige resultaten van het onderzoek blijkt dat de deelnemers op de huidige arbeidsmarkt vooral problemen ervaren bij het werven van personeel voor functies in ICT en operations en Techniek en onderhoud. Opvallend is dat in de meeste organisaties de uitstroom in 2008 niet hoger is dan in 2007. Alleen onder het uitvoerende personeel is in 27% van de organisaties het verloop in 2008 hoger. De meeste deelnemers passen hun beloning niet aan aan de arbeidsmarktsituatie. Alleen in de sector Handel en Transport doet een meerderheid van de deelnemers dit wel. Beloningsinstrumenten die worden ingezet zijn arbeidsmarkttoeslagen en een hogere inschaling.

In de sector Zakelijke Dienstverlening wordt in 2008 de hoogste loonstijging verwacht: 6,32%. Deze loonstijging bestaat uit een collectieve salarisstijging van 2,5% en een individuele salarisstijging op basis van prestaties van gemiddeld 3,82%. De Zakelijke Dienstverlening verwacht daarmee als enige sector in het onderzoek een hogere stijging op basis van prestaties dan de collectieve stijging.

In de overige sectoren is de individuele salarisstijging toch nog vaak een automatisme. In de Industrie en nijverheid en de Handel en Transport krijgen in ongeveer 40% van de organisaties de uitvoerende werknemers er ieder jaar een periodiek bij. In de Overige dienstverlening en non-profit krijgen in bijna alle organisaties alle werknemers op alle niveaus er jaarlijks een periodiek bij.

Onderzoeksverantwoording

Het Nationaal Beloningsonderzoek brengt jaarlijks de beloning en arbeidsvoorwaarden van de Nederlandse arbeidsmarkt in kaart. In 2008 hebben in totaal 220 organisaties aan het onderzoek deelgenomen die hiermee 160.000 medewerkers vertegenwoordigen. Onder de deelnemers bevinden zich organisaties met enkele medewerkers tot meer dan 10.000 medewerkers. Het merendeel bestaat uit kleine tot middelgrote organisaties (50 tot 400 medewerkers) uit zowel de profit sector als de non-profit sector en hebben een jaaromzet tot ¤ 34 mln. De deelnemende organisaties zijn ingedeeld in de sectoren Overige Dienstverlening en Non-Profit (43%), Zakelijke Dienstverlening (29%), Industrie en Nijverheid (18%) en Handel en Transport (10%).

Over Human Capital Group

Human Capital Group is hét adviesbureau op het gebied van mens en organisatie. Wij onderscheiden ons door als enige in Nederland diensten aan te bieden over de gehele HRM cyclus. Human Capital Group geeft de resultaten van het Nationaal Beloningsonderzoek uit via het 'Nationaal Beloningspakket'. In het Nationaal Beloningspakket worden de gegevens van het Nationaal Beloningsonderzoek gecombineerd met analyses van Human Capital Group. Objectiviteit van het onderzoek is gegarandeerd: alleen feitelijke salarisgegevens dienen als basis voor de resultaten.Ingezonden persbericht