Erasmus MC


---

DNA voorspelt Europese regio van afkomst

Op basis van DNA kan nu ook worden voorspeld uit welke regio in Europa een onbekende persoon afkomstig is. Onderzoekers van het Erasmus MC hebben het verband gevonden tussen genetische kenmerken en geografische afkomst van Europeanen. Het onderzoek, deels gefinancierd door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), biedt belangrijke nieuwe aanknopingspunten voor forensisch onderzoek. Het wetenschappelijke tijdschrift Current Biology publiceert de onderzoeksresultaten donderdag 7 augustus.

Onderzoekers van de afdeling Forensische Moleculaire Biologie van het Erasmus MC, onder leiding van prof.dr. Manfred Kayser, hebben ontdekt dat autosomale (niet sekse-specifieke) DNA-kenmerken kunnen voorspellen uit welke regio in Europa een onbekende man of vrouw afkomstig is.

Mannen
Op basis van DNA is het mogelijk mensen te onderscheiden naar hun continentale afkomst. Tot nu toe was het alleen bij mannen soms ook mogelijk te bepalen uit welke regio binnen een continent zij afkomstig zijn, aan de hand van DNA-kenmerken gelegen op het Y-chromosoom. Nadelen van deze Y-chromosoomtest zijn dat deze alleen voor mannen bruikbaar is en dat eventuele genetische vermenging van voorouders uit verschillende regio's niet is te achterhalen. Dit laatste kan in forensisch onderzoek leiden tot misleidende resultaten over de regio van herkomst.

Betrouwbaar
Prof.dr. Manfred Kayser: "De methode is nu nog gebaseerd op een groot aantal autosomale DNA-kenmerken. Die kunnen alleen worden vastgesteld aan de hand van relatief grote hoeveelheden, onbeschadigd DNA-materiaal, bijvoorbeeld in zaken waarin een onbekende persoon moet worden geïdentificeerd aan de hand van DNA van een lichaam of lichaamsdeel. De volgende stap in het onderzoek is om te bepalen hoeveel autosomale DNA-kenmerken minimaal nodig zijn om de Europese regio van herkomst te voorspellen. Dit moet het mogelijk maken in de toekomst op basis van minder DNA toch een betrouwbare uitspraak te kunnen doen."

Geschikt
Prof.dr. Ate Kloosterman, senior forensisch onderzoeker van het NFI: "De resultaten van dit onderzoek bieden ons interessante mogelijkheden om in de toekomst meer informatie te verkrijgen uit biologisch sporenmateriaal dat afkomstig kan zijn van bijvoorbeeld de dader van een delict. Dit is niet alleen in recente zaken van belang, maar ook in 'cold cases' kan informatie over geografische herkomst van betekenis zijn. Voordat het zover is, moet de methode geschikt gemaakt worden voor de forensische praktijk, waarbij het vaak gaat om weinig en soms deels afgebroken DNA."

Publicatiedatum :07-08-2008