Ingezonden persbericht


Zoetermeer, 7 augustus 2008

TLN-conjunctuurbericht 2e kwartaal 2008: Van positief naar zwaar negatief

Uit het conjunctuurbericht van Transport en Logistiek Nederland (TLN) over het 2e kwartaal 2008 blijkt dat er mindere tijden zijn aangebroken voor het beroepsgoederenvervoer over de weg. Na twee uitmuntende jaren - 2006 en 2007 - maakt een sombere tijd zijn opwachting. De transportondernemer is in vijf jaar tijd niet zo negatief geweest. De stemmingsindicator springt van positief naar zwaar negatief. Hoewel de vertrouwensindicator al vier kwartalen achtereen een lichte daling laat zien, is een afname zoals in het laatste kwartaal niet eerder voorgekomen.

De bedrijvigheid stelt teleur, zowel bij binnenlandse als buitenlandse activiteiten. De omzet- en winstresultaten halen bij lange na niet hetzelfde niveau als die van vorig jaar. En onder aanvoering van de alsmaar stijgende dieselprijs stijgen transportkosten naar ongekende hoogten. Dit alles bij elkaar zorgt er voor dat het aantal negatieve ondernemers momenteel sterk in de meerderheid is. Een opmerkelijke situatie, aangezien dit in de afgelopen 9 jaar slechts 2 keer is voorgekomen.

Het 2e kwartaal 2008 scoort ondermaats. Met uitzondering van de vrachtprijsindicator scoren alle andere belangrijke indicatoren onder de gemiddelden voor de 2e kwartalen van de afgelopen jaren. Afgezet tegen de indicatoren van vorig jaar is het 2e kwartaal 2008 ronduit 'slecht' te noemen. De hoge olieprijs is de hoofddader van alle negatieve cijfers. Deze zorgt niet alleen voor hogere transportkosten, maar is voor het grootste deel ook debet aan de oplopende inflatie en een sterke koopkrachtvermindering bij consumenten, zowel binnen als buiten Nederland.

De rekening voor hogere transportkosten komt uiteindelijk bij de consument terecht. In de prijs van consumentengoederen (food en non-food) zit gemiddeld 2 tot 5% aan transportkosten verweven. Daarnaast stijgen door de hoge olieprijs ook de afzetprijzen van de industrie. Consumentenprijzen liggen al hoger door hogere productie- en hogere transportkosten. De consument betaalt hierdoor ook een hoger bedrag aan BTW. Hierdoor draait de consument in veel gevallen driedubbel op voor de hoge olieprijs: hogere fabricagekosten, hogere transportkosten en een hoger BTW-bedrag.

Het TLN-conjunctuurbericht is voor een belangrijk deel gebaseerd op de conjunctuurenquête, die TLN sinds 1995 vier keer per jaar onder zijn leden houdt. De jongste uitkomsten geven een beeld van de stemming in de branche over het tweede kwartaal van 2008. TLN hanteert daarbij de zogenaamde stemmingsindicator. Deze bestaat uit weging van het percentage positief en negatief gestemde ondernemers ten opzichte van het totale aantal.