FNV Bouw & Infra en OLA steken doorwerkers hart onder de riem

Op 7, 8 en 13 augustus 2008 delen FNV Bouw & Infra en ijsfabrikant OLA raketjes uit op vier grote bouwplaatsen. FNV Bouw & Infra pleit voor maatregelen om bouwers beter tegen hitte te beschermen.

7 augustus 2008, 13:30, Bouwplaats Hollandse Brug, Muiderberg;

8 augustus 2008, 12:30, Bouwplaats Grolsch Veste, stadion FC Twente, Enschede;

8 augustus 2008, 14:00, Bouwplaats wegwerkzaamheden A2, Waalre bij Eindhoven

13 augustus 2008, 12:30, Bouwplaats woontoren New Orleans, Rotterdam

Houd het hoofd koel: bouw gaat door ondanks hoge temperaturen Het is een fabeltje dat alle bouwplaatsen stil komen te liggen in de zomer. Veel bouwprojecten worden juist in de zomer gedaan om de overlast voor het publiek tot een minimum te beperken. De afgelopen weken steeg het kwik plaatselijk tot 30 graden en de zomer is nog niet ten einde. Maar liefst twee op de drie werknemers op de bouwplaats heeft de laatste jaren bij veel te hoge temperaturen gewerkt. Dat bleek uit een quickscan van FNV Bouw & Infra. Volgens de vuistregels moeten er al maatregelen genomen worden als er intensief werk wordt verricht bij 23 graden. "Bij wegwerkzaamheden loopt de temperatuur snel op. Heet asfalt en teer laten de temperaturen in de zon gemakkelijk stijgen tot 50 graden. Wij pleiten voor maatregelen." Aldus John Kerstens, eerste onderhandelaar voor FNV Bouw & Infra.

85% van de werknemers op de bouwplaats wil dat FNV Bouw & Infra afspraken maakt met werkgevers om werknemers beter tegen hitte te beschermen. Om werknemers op de bouw nu al een hart onder de riem te steken deelt FNV Bouw & Infra in samenwerking met ijsfabrikant OLA raketjes uit op een viertal grote bouwplaatsen. Houd het hoofd koel is de leus. Dit voorjaar deed FNV Bouw & Infra onderzoek onder bijna 1100 bouwers. Slechts 41% van de ondervraagden gaf aan dat er gelegenheid was om in de schaduw te werken. De overige ondervraagden worden tijdens hun werkdag blootgesteld aan zon en hitte. Ook zei 73% geen extra drinken te krijgen tijdens hitte. Verkoeling in de vorm van drinken en schaduw zijn juist maatregelen die vaak goed te regelen zijn. FNV Bouw & Infra maakt zich sterk voor betere afspraken.

En dat is nodig. Volgens het KNMI is de gemiddelde temperatuur in Nederland de afgelopen 50 jaar met 1,5 graad gestegen. Niet alleen betekent dat meer blootstelling aan hitte voor mensen met werk in de buitenlucht, maar ook de wateroverlast wordt groter. In een quickscan van FNV Bouw & Infra eerder dit jaar, gaf maar liefst 94% van de bouwers aan nu al last te hebben van wateroverlast op de bouw.

FNV Bouw & Infra is onderdeel van FNV Bouw.

/// EINDE PERSBERICHT ///

Houd het hoofd koel
Quickscan Hitte op de bouwplaats (n=1042)
FNV Bouw, voorjaar 2008


1. Ik heb de laatste jaren vaak gewerkt bij veel te hoge temperaturen Aantal %
Ja 70968%
Nee 33332%
Totaal 1042100%


2. Mijn werkgever gaf voldoende gelegenheid om in de schaduw te werken Aantal %
Ja 42941%
Nee 61359%
Totaal 1042100%


3. Mijn werkgever zorgde voor extra drinken tijdens hitte Aantal %
Ja 28427%
Nee 75873%
Totaal 1042100%


4. Het is een goede zaak als FNV Bouw & Infra met werkgevers regelingen afspreekt voor werken in de hitte Aantal %
Ja 88885%
Nee 273%
Gen mening12712%
Totaal 1042100%