Gemeente Beverwijk


04-08-2008

Tien Beverwijkers genaturaliseerd

Donderdag 7 augustus 2008 vindt voor de zestiende keer de lokale naturalisatieceremonie plaats in Beverwijk. Hierbij ontvangen de nieuwe staatsburgers uit handen van burgemeester J.F.C. van Leeuwen de documenten waarmee zij een Nederlands paspoort kunnen aanvragen. Sinds 1 oktober 2006 moeten alle gemeenten iedere zes weken een lokale ceremonie houden. De nieuwe staatsburger is verplicht om bij de lokale naturalisatieceremonie aanwezig te zijn. Voor deze ceremonie zijn tien mensen uitgenodigd.

De naturalisandus wordt drie keer uitgenodigd, waarvan de laatste keer aangetekend. Als de naturalisandus binnen een jaar niet verschijnt op de ceremonie dan vervalt zijn of haar aanvraag voor naturalisatie en moet een nieuwe aanvraag worden gedaan.

Nieuwe datum landelijke naturalisatiedag
Voortaan wordt de landelijke naturalisatiedag jaarlijks gehouden op 15 december. Op de komende naturalisatiedag worden alle personen die tussen 24 augustus 2007 en 15 december 2008 Nederlander zijn geworden en hun familie uitgenodigd. Het doel van deze jaarlijks terugkerende feestelijke ceremonie is het meer elan geven aan het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. De nieuwe staatsburger moet het ervaren als een positief welkom. De keuze om 15 december uit te roepen tot nationale naturalisatiedag is niet willekeurig. Op deze dag werd in 1954 namelijk het Koninkrijksstatuut getekend. In deze overeenkomst is de relatie tussen Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba geregeld. In voorgaande jaren werd de landelijke naturalisatiedag jaarlijks gehouden op 24 augustus. Die datum valt echter midden in de vakantieperiode en bleek om die reden niet handig. Vandaar dat gekozen is voor de nieuwe datum.