Gemeente Zwolle

Convenant de veilige school basisonderwijs

De betrokken partijen hebben een gezamenlijk belang bij het in stand houden en creëren van een veilig schoolklimaat. Door ondertekening van het convenant maken de partijen kenbaar dat zij herkenbaar en uniform veiligheidsbeleid voeren op de Zwolse scholen. Dit houdt in dat de scholen hun interne regelgeving en sanctiebeleid zullen baseren op de zogeheten Basisregels. De betrokken partijen spreken door ondertekening uit dat zij zich inspannen om het convenant naar vermogen uit te voeren. De uitvoering van het convenant en de Basisregels zal jaarlijks worden geëvalueerd in de klankbordgroep De Veilige School ZwolleBron: Communicatie
Datum van 06-08-2008 tot 05-08-2009