Gemeente 's-Hertogenbosch

07-08-2008
Milieupolitie op pad

De milieupolitie controleert of regels in de gemeente goed nageleefd worden. Denk bijvoorbeeld aan het aanlijnen van honden of het opruimen van hondenpoep. Maar de milieupolitie is er ook om te controleren of het aanbieden van afval goed verloopt. In juli zijn totaal 41 verbalen uitgeschreven.

Vissen
Tijdens een controle zijn twee vissers bekeurd omdat zij geen geldige visakte of schriftelijke toestemming bij zich hadden. Eén visser kreeg een bekeuring omdat hij met meerdere hengels viste maar alleen toestemming had om met één hengel te vissen.

Vuilnis
De gemeente pakt de overlast van vuilniszakken aan. In de Binnenstad geldt een test waarbij men niet meer een proces-verbaal maar een rekening krijgt. Vanuit het principe "de vervuiler betaalt" worden illegaal in het openbaar gebied achtergelaten vuilniszakken onmiddellijk verwijderd door de gemeente en krijgt de vervuiler de rekening hiervan. Acht personen zijn aangeschreven en moeten EUR 150,- betalen. De nieuwe aanpak wordt dit jaar getest in het centrum. Als de werkwijze effectief is dan wordt de regel toegepast in de hele gemeente.

Verder zijn er in juli nog elf bekeuringen van EUR 60,- uitgeschreven voor het buiten zetten van de huisvuilzak naast de container buiten het centrum. Er zijn tien verbalen opgemaakt voor het niet op de ophaaldag buiten zetten van huisvuil en papier. Twee maal is iemand bekeurd voor het verbranden van afval. Eén verbaal is opgemaakt voor het illegaal storten van afval. Ook heeft de milieupolitie één verbaal uitgeschreven voor een auto(wrak).

Honden
Drie mensen hebben een verbaal gekregen omdat zij de hond niet aangelijnd hadden. Eén persoon kreeg een bekeuring omdat deze geen deugdelijk opruimmiddel bij zich had. Nog iemand kreeg een bekeuring omdat hij de uitwerpselen van de hond niet heeft opgeruimd.

De regels (zoals over afval en honden) kunt u terugvinden in de Algemene Plaatselijke Verordening op de gemeentelijke site onder Bestuur en Organisatie en dan Regelgeving.

Binnenkort voert de milieupolitie nog meer controles uit.