Gerechtshof Arnhem


Voorzieningenrechter schorst besluiten college B en W Rheden

Arnhem, 7 augustus 2008 - De voorzieningenrechter schorst bij wijze van voorlopige voorziening de besluiten van het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) Rheden van 20 maart 2007 en 1 juli 2008. Op 20 maart 2007 besloot het college van B&W Rheden dat de Harderwijkerweg te Laag-Soeren ter hoogte van de bebouwde kom gesloten dient te worden voor vrachtverkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Het college van B&W Brummen maakte daar bezwaar tegen. Op 1 juli 2008 verklaarde het college van B&W Rheden dit bezwaar ongegrond en handhaafde het verkeersbesluit van 20 maart 2007.

Beide beslissingen zijn geschorst totdat de rechtbank Arnhem uitspraak heeft gedaan in de bodemprocedure.

Bron: Rechtbank Arnhem
Datum actualiteit: 7 augustus 2008 Naar boven