Gemeente Haren

Invulling Raadhuisplein

Gemeente dit najaar aan de slag met visie

07/08/2008

Haren krijgt een nieuw gemeentehuis, op de plek waar nu nog het voormalige postkantoor is gevestigd. Het nieuwe gemeentehuis zal naar verwachting begin 2011 in gebruik worden genomen. Het oude gemeentehuis zal dan worden afgebroken, waardoor er ruimte ontstaat voor een nieuwe invulling van het Raadhuisplein. Maar welke functies moeten er komen?

Dit najaar willen we starten met de ontwikkeling van een visie voor de toekomstige invulling van het Raadhuisplein en het Haderaplein. Omdat het een voor het dorp belangrijke plek is streven we er naar een zo breed mogelijk gedragen visie door belanghebbenden zo vroeg en zo goed mogelijk bij de planvorming te betrekken. Voor begeleiding van het proces van visievorming schakelen we een stedenbouwkundig bureau in. Dit bureau wordt eind september geselecteerd en gaat begin oktober aan de slag.

De periode tot 1 oktober willen we benutten voor een eerste inventarisatie om te kijken hoe de verschillende belanghebbenden op dit moment aankijken tegen ontwikkeling van het Raadhuisplein, wat zij verwachten van het proces om tot een visie te komen en welke rol zij hierin willen spelen. Communicatiebureau Senza uit Groningen zal vanaf half augustus gesprekken voeren met diverse belanghebbenden. Mede op basis van deze gesprekken wordt een communicatie- en participatieplan opgesteld, waarin wordt vastgelegd hoe ondernemers, bewoners en andere partijen worden betrokken bij de visievorming voor het Raadhuisplein. De visie moet tweede helft 2009 klaar zijn. Daarna wordt de visie uitgewerkt in een concreet, stedenbouwkundig ontwerp.