Gemeente Almelo

Diverse werkzaamheden in Kerkelanden

7 augustus 2008 - Vanaf 6 augustus 2008 start de gemeente Almelo met werkzaamheden in de G. van Prinstererstraat, Wibauthof, van Houtenhof, D. van Nieuwenhuishof en een deel van de Troelstralaan.

Wat gaat er gebeuren?
De werkzaamheden bestaan uit:

* Het vuilwaterriool vervangen;

* Aanleg van een schoonwaterriool t.b.v. dakwater;
* De rijbaan helemaal opnieuw bestraten met de bestaande materialen;
* De trottoirs voorzien van nieuwe tegels en banden;
* Het verwijderen van bestaande drempels in de Troelstralaan en deze vervangen door verhoogde plateaus bij kruisingen;
* Het planten van nieuwe bomen.

Gevolgen voor het verkeer
Die straten waar gewerkt wordt zijn afgesloten voor alle verkeer. Indien de werkzaamheden voor een straat zijn afgerond, is deze weer toegankelijk voor bewoners.

Duur van de werkzaamheden
Het werk start op 5 augustus 2008 en duurt tot mei 2009, afhankelijk van het weer.
De planning voor de 1e fase ziet er als volgt uit:
* Gr. van Prinstererstraat: 6-8-08 tot 12-09-08
* Troelstralaan, deel Schaepmanln - G.v. Prinstererstr.:1-9-08 tot 10-10-08

* Troelstralaan, deel G.v. Prinstererstr. - Wibauthof: 1-10-08 tot 24-10-08

* Wibauthof : 13-10-08 tot 14-11-08

* Van februari tot en met mei 2009 worden werkzaamheden uitgevoerd in de van Houtenhof en D. Nieuwenhuishof.

Informatie
Mochten er vragen zijn betreffende de uitvoering van het werk, dan kunt u contact opnemen met de opzichter van het werk de heer Krans tel.: 0546 54456 / 0653846725. Voor vragen over het ontwerp kunt u contact opnemen met de heer Nikamp, tel. 0546 541157.