Partij van de Arbeid

PvdA bezorgd om mensenrechten

06-08-2008 10:43

De schending van de mensenrechten in China baart de PvdA ernstige zorgen. Dit hoeft echter niet te betekenen dat de Nederlandse regering wegblijft bij de openingceremonie van de Olympische Spelen. Kamerlid Luuk Blom denkt dat Balkenende de mensenrechtensituatie juist kan aankaarten. Ook de aanwezige PvdA-politici zullen de mensenrechten ter sprake brengen.

Zorgen
De PvdA maakt zich vooral zorgen over de positie van mensenrechtenverdedigers, de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de doodstraf en de situatie van de etnisch-Tibetanen. Minister van Buitenlandse zaken Verhagen maakte deze week bekend dat de mensenrechten in China op deze punten recent in zijn algemeenheid niet verbeterd zijn.

Openingsceremonie
Namens de regering zullen onder andere minister-president Balkenende en staatssecretaris Jet Bussemaker aanwezig zijn bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen. PvdA Tweede-Kamerlid Luuk Blom benadrukt dat hoewel de schendingen van mensenrechten ontoelaatbaar zijn, hij niet vindt dat de Nederlandse bewindslieden bij de opening moeten wegblijven. 'Het is juist een goede gelegenheid om de mensenrechten nogmaals onder de aandacht te brengen ', aldus Blom. 'Ik verwacht dan ook ferme taal.'

Congresmotie
De PvdA-fractie roept alle (PvdA-) politici die naar China gaan op om de schending van de mensenrechten, permanent aan de orde te stellen, te pas en te onpas. De Amsterdamse burgemeester Job Cohen (PvdA) reisde woensdag met een Nederlandse delegatie af naar China. Hij heeft aangegeven zich hier persoonlijk in te zetten voor een verbetering van de mensenrechten, zoals hij al bij eerdere bezoeken deed. Cohen: 'Ik denk dat het altijd beter is in contact te blijven met een land dan het te ontlopen', vlak voor zijn vertrek.

Cohen en Bussemaker geven met hun handelswijze gehoor aan een op het congres aangenomen motie, waarin PvdA-politici die naar China gaan, al dan niet in het kader van de Olympische Spelen, worden opgeroepen om elke gelegenheid aan te grijpen om de dialoog met de Chinese autoriteiten over de schending van de mensenrechten aan te gaan en zo de druk hierover zoveel mogelijk op te voeren.