Nationale Ombudsman


Den Haag, 7 augustus 2008

VRIJHEID VAN NIEUWSGARING IN GEDRANG DOOR TRAGE BESLUITVORMING

Door trage besluitvorming rond een WOB-verzoek is de vrijheid van nieuwsgaring in het gedrang gekomen. Dit stelt de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, in een rapport dat vandaag is verschenen. Het Ministerie van Justitie bleef in gebreke bij een WOB-verzoek van een journalist over de terroristische afdeling van de penitentiaire inrichting in Vught. De beoordelingstermijn voor WOB-verzoeken in complexe zaken is een structureel probleem dat aandacht vraagt van de wetgever, schrijft de ombudsman in zijn rapport.

De Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) bepaalt dat burgers recht hebben op inzage in bepaalde overheidsdocumentatie. Eind 2006 vroeg een journalist via een WOB-verzoek bij het Ministerie van Justitie informatie aan over de terroristenafdeling van de penitentiaire inrichting in Vught. De openbaarmaking van veel interne stukken werd geweigerd door het ministerie. De journalist maakte hiertegen bezwaar. Pas na een half jaar en na tussenkomst van de Nationale ombudsman, volgde de beslissing door Justitie op het bezwaarschrift.

Vrijheid van nieuwsgaring

De trage besluitvorming rond het bezwaarschrift is niet alleen in strijd met de voortvarendheid waarmee bestuursorganen moeten handelen, meent de Nationale ombudsman. Gelet op het grote belang van adequate informatievoorziening aan journalisten en de media is met deze traagheid de vrijheid van nieuwsgaring in het gedrang gekomen.

Omvangrijke taak

Niet alleen overschreed het ministerie de termijn voor het behandelen van het bezwaarschrift; ook bij de behandeling van het WOB-verzoek zelf had Justitie de termijn overschreden. Gezien de omvang van de klus en de aard van de informatie, kan de Nationale ombudsman hier begrip voor opbrengen. De beoordelingstermijn voor WOB-verzoeken in complexe zaken is een structureel probleem dat aandacht vraagt van de wetgever, schrijft de ombudsman in zijn rapport.
* De volledige tekst van rapport 2008.135 (pdf-document)
* Een exemplaar van het rapport kunt u opvragen bij de afdeling Communicatie, (070) 356 36 79 of d.m.v. het bestelformulier.

De nationale ombudsman

Taak, werkwijze en organisatie Een klacht indienen bij de Nationale ombudsman Rapporten naar aanleiding van klachten nieuws