Gemeente Smallingerland


* | 2008

* | Augustus

* | Nieuw paviljoen bij de Leijen

Nieuw paviljoen bij de Leijen

De exploitanten van het paviljoen bij de Leijen in Rottevalle hebben bij gemeente plannen ingediend voor nieuwbouw van een paviljoen op de huidige plek.

Het is de bedoeling het bestaande gebouw te vervangen door een groter en multifunctioneel nieuw gebouw dat past in het natuurgebied bij de Leijen. Het voegt zich in het landschap doordat gebruik gemaakt wordt van een grasdak en natuurlijke materialen. De welstandscommissie heeft het bouwplan van ARTEC bouwkundig ontwerp & advies uit Ureterp inmiddels positief beoordeeld.

Het nieuwe pand krijgt ook een extra verdieping met speciale ruimten voor vergaderingen en bijeenkomsten. Het kunstlicht dat in de avonduren van de bovenverdieping naar buiten straalt wordt afgeschermd, zodat de omliggende natuur daar geen last van heeft. Het college van B en W moet nog instemmen met het voeren van de planologische procedure om vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen. Daarna moet de bouwvergunning nog verleend worden. Het is de bedoeling het oude paviljoen na dit zomerseizoen te slopen en voor het volgende seizoen de deuren van het nieuwe gebouw te kunnen openen.