Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Startsein voor zorgzwaartebekostiging

Startsein voor zorgzwaartebekostiging

Nieuwsbericht, 7 augustus 2008

Staatssecretaris Bussemaker heeft bekendgemaakt hoe de overgang van de instellingsbudgetten naar zorgzwaartebekostiging in de AWBZ gaat verlopen.

Vanaf 1 januari 2009 krijgen zorginstellingen voor het eerst te maken met de financiële gevolgen van de invoering van zorgzwaartebekostiging. Dit zal geleidelijk gaan, benadrukt Bussemaker, om de continuïteit van de instellingen en vooral de zorgverlening aan cliënten te waarborgen.

Maatwerkregeling

Voor zorgorganisaties die meer dan 13 procent van hun budget moeten op- of afbouwen door de zorgzwaartebekostiging, zal de NZa een maatwerkregeling uitvoeren. Daarmee wil de staatssecretaris voorkomen dat grote afbouwers in financiële problemen komen

Betekenis

De wijze van bekostiging naar zorgzwaarte betekent dat zorginstellingen geld krijgen voor de geleverde prestatie per cliënt. Deze geldt voor AWBZ-cliënten die wonen en zorg krijgen in een zorginstelling. De hoogte van het beschikbare bedrag wordt bepaald aan de hand van hun zorgzwaarte.