Veilig Amsterdam


Jaarverslag 2007 Commissie voor de Politieklachten

Politiebureau

Jaarverslag 2007 Commissie voor de Politieklachten


* Regiopolitie Amsterdam-Amstelland

7 augustus 2008

De Commissie voor de Politieklachten Amsterdam-Amstelland is wettelijk verplicht en onafhankelijk. De Commissie adviseert de korpsbeheerder sinds 1986 over de afdoening van klachten over het optreden van ambtenaren van politie.

Meer adviezen aan de korpsbeheerder, meer klachtonderdelen en meer hoorzittingen
In 2007 zijn 547 klachten ingediend, opnieuw een paar minder dan het voorgaande jaar. Het aantal klachtonderdelen (wat op de complexiteit van de klacht wijst) is in totaal met ruim 8% toegenomen.

Het aantal klachtzaken dat in 2007 is afgerond, steeg iets. Het percentage bemiddelde klachten blijft tussen 45 en 48% schommelen. De Commissie bracht 193 adviezen aan de korpsbeheerder uit. In 40 klachten adviseerde de Commissie een klacht niet in behandeling te nemen. In de overige 153 klachten deed de Commissie uitspraken over (on)gegrondheid van 492 klachtonderdelen. Het percentage gegrond verklaarde klachtonderdelen is in het verslagjaar ten opzichte van 2006 gestegen (van 16% naar 22%).

In de aard van de politiegedragingen waarover werd geklaagd, hebben zich in het verslagjaar enige veranderingen voorgedaan. Net als voorgaande jaren werd het meest geklaagd over de bejegening. Nieuwkomers in de âtop tienâ zijn klachten over boeien en over schade. Ver-dwenen uit de âtop tienâ zijn onvoldoende informatie verstrekken en het weigeren van identificatie door de politie.

De behandelduur daalde met ruim 13% tot 299 dagen. De Commissie heeft tot een andere procedure besloten en zal deze in september invoeren. Zij hoopt daarmee de behandelduur in de toekomst nog verder te bekorten.

Naast het cijfermatige gedeelte bespreekt de Commissie ieder jaar in haar jaarverslag enkele bijzondere onderwerpen die in de schijnwerpers zouden moeten staan. In het Jaarverslag 2007 zijn dit onder meer wat betreft het optreden van de politie:

* Over de betrouwbaarheid van verklaringen
* Optreden zonder rechtsgrond

* Discriminatie

* Identificatieplicht

* Samenwerken met anderen

* Voorwaarde voor heenzenden?

Over deze zeven onderwerpen heeft de Commissie aanbevelingen gedaan. Enige andere onderwerpen hebben meer met de klachtprocedure te maken:
* Artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering
* Bevoegdheid

* Onevenredige belasting

* Oude klachten

* Camera beelden

* Doorlooptijden

* Bemiddeling

* Rapporteren