Gemeente Wassenaar

Het is nu bijna een jaar geleden dat de raad besloot de gemeente aan te melden als Millennium gemeente

Sindsdien zijn er vele activiteiten ontwikkeld, met als hoogtepunten:


1. een mini conferentie in november 2007 waar onze plaatsgenoten Prof .Loet Mennes en Prof. Schoonman, inleidingen hielden over de stand van zaken met betrekking tot de Millenniumdoelen.

2. Een bezoek van minister Koenders aan Wassenaar in maart 2008 waar o.a. een modeshow door Terre des Hommes werd gegeven en leerlingen van onze twee middelbare scholen met minister Koenders in discussie konden gaan

Ook hebben wij een stuurgroep met actieve burgers uit Wassenaar die o.a. deze activiteiten coördineren.

Ik ben dan ook blij dat we de heer Jac.N. Stienen bereid hebben gevonden om op vrijwillige basis als coördinator, aanjager en secretaris te fungeren.

Ik ben er dan ook van overtuigd dat wij met hem als Milllennium ambassadeureen vruchtbare periode voor onze gemeente met veel initiatieven en advies in zullen gaan.

Ik wens hem daarbij veel succes,

Pim van de Locht

Klik hier voor informatie betreffende de Millennium ambassadeur Wassenaar

Gemeente Wassenaar
Johan de Wittstraat 45
Postbus 499
2240 AL Wassenaar

T: 070-5122222
E: gemeente@wassenaar.nl