Gemeente Wassenaar

Werkzaamheden Johan De Wittstraat, Starrenburglaan en Van Cranenburchlaan

De gemeente Wassenaar gaat fietsstroken aanleggen langs de Johan de Wittstraat, Starrenburglaan en Van Cranenburchlaan en het kruispunt Starrenburglaan Van Cranenburchlaan wordt omgebouwd tot een rotonde. Deze werkzaamheden vinden plaats in verschillende fasen in de periode half juni 2008 tot eind december 2008. Werkzaamheden en planning:

Wat gaat er precies gebeuren?
Om de verkeersveiligheid te bevorderen worden de Johan de Wittstraat en de Starrenburglaan één meter breder gemaakt en komen er rode fietsstroken aan weerszijden van de weg. Op de Starrenburglaan en Van Cranenburchlaan-oost komt ook nieuw geluidsarm asfalt en er worden nieuwe parkeervakken ingericht langs de Starrenburglaan. De parallelweg tussen de Hofcampweg en de Donker Curtiusstraat wordt ook opnieuw ingericht zodat er meer parkeervakken komen. De verkeerslichten op het kruispunt Starrenburglaan Van Cranenburchlaan verdwijnen en maken plaats voor een rotonde. Op de Van Cranenburchlaan wordt het trottoir aan de singelkant omgebouwd tot fietspad en aan de kant van de huizen komt een rode fietsstrook. Om de overgang naar het 30 km-gebied aan te geven komen er ook inritconstructies op de aansluitingen met de zijstraten. Verder wordt de bushalte aan de Van Cranenburchlaan verhoogd naar 18 cm.

Wat betekent dit voor u?
Het werk vindt in fasen plaats. Dat betekent dat in de periode tussen half juni 2008 en eind december 2008 telkens gedurende zes weken een wegvak wordt aangepakt en afgerond. Globaal ziet de planning er vanaf half augustus als volgt uit:

Half augustus - eind september: Aanleg van de rotonde Starrenburglaan Van Cranenburchlaan.
Het kruispunt wordt helemaal afgezet, maar blijft voor fietsers en voetgangers toegankelijk. Omleidingen (ook voor doorgaand verkeer) worden aangegeven. Ook wordt in deze periode de parallelweg van de Starrenburglaan tussen Donker Curtiusstraat en Van Hallstraat heringericht.

Half september - half oktober: Aanleg van de fietsstrook en fietspad langs de Van Cranenburchlaan tussen Van Duivenvoordelaan en Starrenburglaan. Het langzame verkeer kan doorrijden, autoverkeer en parkeren is niet mogelijk. Er worden tijdelijke voorzieningen aangelegd om de achterliggende parkeerhoven te gebruiken.

Begin oktober - half november: Aanleg fietsstroken Van Cranenburchlaan tussen de Oostdorperweg en de Starrenburglaan. Het langzame verkeer kan doorrijden, autoverkeer en parkeren is tijdelijk niet mogelijk. Het gebruik van de inritten naar de zijstraten is tijdelijk beperkt.

Half november - eind december: Aanleg fietsstroken Starrenburglaan tussen Hofcampweg en Donker Curtiusstraat en opnieuw inrichten van het tweede deel van de parallelweg. Verkeer kan deels over de parallelweg rijden als de hoofdrijbaan is afgesloten. Tijdens het opnieuw inrichten van de parallelweg kan de hoofdrijbaan worden gebruikt.

Het tijdschema is onder voorbehoud van de weersomstandigheden. Mogelijk dat gaandeweg het proces de exacte uitvoeringsdata wijzigen. De aannemer (Schelvis Infra BV) zal voor de aanvang van een nieuwe fase bij het betreffende wegdeel bij de direct aanwonenden nog een bericht bezorgen waarop precies staat aangegeven wat er gaat gebeuren, wanneer en tot wie u zich kunt wenden met specifieke vragen over de bereikbaarheid en werkzaamheden op die locatie.

Indien u meer informatie wenst over de werkzaamheden dan kunt u zich wenden tot de directievoerder, de heer L. Boer, telefoon (070) 301 97 60 of bij de heer J. Lax van de afdeling ingenieursbureau van de gemeente, tel. 070-5122330 of e-mail: jlax@wassenaar.nl

Uiteraard zullen wij proberen de overlast voor u als omwonende zoveel mogelijk te beperken en vragen op voorhand uw begrip. Gemeente Wassenaar
Johan de Wittstraat 45
Postbus 499
2240 AL Wassenaar

T: 070-5122222
E: gemeente@wassenaar.nl