NMBS

Vernieuwing stations en stopplaatsen op de spoorlijn Brussel-Leuven

07/08/2008

Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet, en de NMBS-Holding zijn gestart met de vernieuwing van de stopplaats Diegem op de spoorlijn Brussel Leuven (L.36). Later volgen nog twee stations (Zaventem en Kortenberg) en vier andere stopplaatsen (Nossegem, Erps-Kwerps, Veltem en Herent). Deze werkzaamheden maken deel uit van het Gewestelijk ExpresNet (GEN) en passen in de strategie voor een stelselmatige verbetering van de onthaalinfrastructuur ten voordele van de reizigers.

Stapsgewijze capaciteitsverhoging en modernisering Infrabel heeft in december 2006 de spoorlijn tussen Brussel en Leuven al op vier sporen gebracht met als doel een verhoging van de capaciteit op deze belangrijke spoorverbinding. De middelste sporen zijn voorbehouden voor het snelle verkeer IC en HST terwijl de buitenste sporen gereserveerd zijn voor het tragere verkeer, namelijk GEN en lokaal verkeer.

In een volgende stap worden de verschillende stations (Zaventem en Kortenberg) en stopplaatsen (Diegem, Nossegem, Erps-Kwerps, Veltem en Herent) op deze lijn volledig vernieuwd en uitgerust met moderne en comfortabele perrons en alle nodige reizigersvoorzieningen. Zo zullen alle perrons volledig worden verhard met een klinkerbevloering en met noppentegels voor de begeleiding van slechtzienden. In de buurt van de hoofdtoegangstrappen komt een beschutte zone over een 50-tal meter. Elk perron wordt uitgerust met een verwarmd gesloten wachthuisje. In Zaventem, Kortenberg en Herent plaatst Infrabel liften naar de perrons.

Er komt ook een glazed box (beglaasde gesloten fietsenstallingen boven de toegangstrap aan de buitenkant) in Diegem (kant Kleetlaan), Herent (kant Noord), Zaventem en Kortenberg (kant Zuid). Het stationsgebouw van Zaventem en Kortenberg wordt bovendien geïntegreerd in de glazed box. Aan de overige stopplaatsen bouwt de NMBS-Holding trapoverkappingen aan de hoofdtoegangen met geïntegreerde of aparte overdekte fietsenstallingen. Dit past in het beleid om de stations zo optimaal mogelijk uit te rusten op het vlak van intermodaliteit. Planning van de werkzaamheden
De werkzaamheden aan de verschillende stations en stopplaatsen zullen gefaseerd en volgens een strikte planning verlopen om de eventuele hinder voor de treinreizigers zoveel mogelijk te beperken. Het betreft enerzijds perronwerken (vloerbedekking, beschutte zone, wachthuisjes, verlichting, sonorisatie, ) en anderzijds omgevingswerken voor de glazed boxes, de overkappingen en de fietsluifels. De werkzaamheden vinden plaats tussen begin augustus 2008 en november 2009. Ook de stopplaats Haren-Zuid zal in diezelfde periode of aansluitend er op volledig worden vernieuwd.

Gedurende de periode van de werkzaamheden zullen, om de exploitatie en veiligheid van het treinverkeer te kunnen garanderen, een gedeelte van de perronwerken ook s nachts worden uitgevoerd. De buurtbewoners van de betrokken stopplaatsen en stations zullen tijdig van de geplande nachtwerken op de hoogte worden gebracht en Infrabel zal het nodige doen om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

De stopplaats Diegem komt als eerste aan bod. Door de vernieuwingswerken zal de onderdoorgang kant Diegem omwille van veiligheidsredenen tijdelijk worden afgesloten vanaf woensdag 6 tot en met zondag 31 augustus 2008. De perrons zullen steeds bereikbaar blijven via de onderdoorgang kant Kleetlaan.
Investering van 21,8 miljoen euro in moderne onthaalinfrastructuur De totale investering in de vernieuwing van deze stations en stopplaatsen bedraagt 21,8 miljoen euro. Infrabel neemt hiervan 16,4 miljoen euro voor zijn rekening, de NMBS-Holding 5,4 miljoen euro. De werkzaamheden worden gecoördineerd door TUC RAIL, het studie- en adviesbureau van Infrabel. Dit gebeurt in overleg met de ontwerper van het project: Eurostation, het studiebureau voor stationsprojecten van de NMBS-Holding. De verantwoordelijke aannemer is CEI-De Meyer.

De modernisering van deze stations en stopplaatsen maakt deel uit van het GEN dat als doel heeft om tegen 2016 de capaciteit op de belangrijkste spoorassen te verhogen en de mobiliteit in een straal van 30 km rond Brussel verder te verbeteren. Tegelijkertijd zullen ook meer dan 120 stations en stopplaatsen worden aangepast of vernieuwd. De werkzaamheden op de spoorlijn Brussel Leuven maken hiervan deel uit en passen in de strategie voor een stapsgewijze verbetering van de onthaalinfrastructuur in de stations en stopplaatsen op het ganse Belgische spoorwegnet.

Voor meer informatie over deze werken kunnen omwonenden altijd contact opnemen met de Cel Buurtbewoners van Infrabel op het gratis nummer 0800 55 000 (elke dag van 7u tot 22u) of via het emailadres info.projecten@infrabel.be