Gemeente Noordenveld

Norg voldoende

Veiligheid Oosteind in Norg voldoende

Gepubliceerd op: 07 augustus 2008

Het College van Burgemeester en Wethouders is verheugd dat uit het rapport van adviesbureau Bonotraffics blijkt dat de herinrichting van het Oosteind voor wat betreft de verkeersveiligheid een succes is. Het bureau maakt wel een kritische kanttekening ten aanzien van de zogenaamde verdiepte gootklinker in de margestrook. Deze kan voor fietsers minder veilig zijn. Daarom heeft het College besloten de Raad voor te stellen de verdiepte gootklinker aan te passen. Het verhogen van de gootklinker heeft een verminderde waterafvoer tot gevolg, maar door extra putten aan te leggen kan dit probleem grotendeels voorkomen worden. Bij de herinrichting van de Asserstraat en het Westeind zal de gootklinker direct op de goede hoogte aangebracht worden. Het College heeft tevens besloten een extra oversteekmogelijkheid voor mindervaliden aan te leggen ter hoogte van de C1000.

Bonotraffics uit Kampen heeft op verzoek van het College onderzocht of de herinrichting van het Oosteind voldoende veilig is voor weggebruikers. Volgens het bureau is de gemeente Noordenveld er in geslaagd door middel van de herinrichting van het Oosteind, inclusief de margestroken, het wegbeeld aan te passen en naar verwachting een ander weggedrag van de verkeersdeelnemers af te dwingen. De verkeersveiligheid is door deze herinrichting - naar verwachting - voor alle verkeersdeelnemers voldoende gewaarborgd.
---

Gerelateerde bestanden


* Rapport verkeersveiligheid Oosteind Norg