ABVAKABO FNV

Werknemers Bureau Jeugdzorg Amsterdam wijzen unaniem Plan van Aanpak af

Op de gemeenschappelijke vergadering van de ondernemingsraad en ABVAKABO FNV bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) is unaniem het Plan van Aanpak versie 3 afgewezen. Deze unanieme afwijzing en de argumenten die aanwezigen hiervoor hebben aangedragen, passen in de lijn van het grote aantal eerdere signalen die de ondernemingsraad en de vakbond hebben bereikt. De afwijzing betekent dat er geen draagvlak is binnen de organisatie voor de wijze waarop de top van BJAA de crisis wil oplossen. Eerder al werd door de Raad van Toezicht bevestigd dat er ook wat hen betreft sprake is van een crisissituatie.

De werknemers hebben niet het vertrouwen dat door het geheel aan maatregelen dat in het plan wordt voorgesteld, de situatie in BJAA op korte en lange termijn zal verbeteren. Men vindt het plan onduidelijk en te weinig concreet. Het ontbreekt de medewerkers aan inzicht wat de gevolgen zullen zijn voor hun dagelijkse functioneren en wat de gevolgen zullen zijn voor de zorg en hulp aan kinderen en jeugdigen. De inhoud wordt als reactief ervaren, men mist een langetermijnvisie, en een concrete doelstelling en stappenplan om tot structurele verbeteringen te komen.

De Ondernemingsraad zal de reacties van de werknemers verwerken in haar advies op deze versie van het Plan van Aanpak. Dit negatieve advies zal binnenkort naar de Raad van Toezicht en bestuurder worden gestuurd.

Daarmee is het de OR en ABVAKABO FNV duidelijk geworden dat er brede steun en bereidheid is om de door de top van BJAA voorgenomen richting van BJAA te wijzigen.