FNV Bondgenoten

FNV Bondgenoten maant Fortis en aandeelhouders tot rust

Vakbond FNV Bondgenoten roept Fortis en aandeelhouders op om te stoppen met paniekvoetbal en te proberen wat rust in de tent te krijgen. Volgens de bond zijn deze partijen alleen maar bezig met de aandelenkoersen op korte termijn en verliest de bank zicht op de toekomst.

"En daar is niemand bij gebaat, zeker de werknemers niet", stelt Carla Kiburg, bestuurder van FNV Bondgenoten. Zij stelt een gesprek voor tussen betrokken partijen en minister Bos van Financiën.

De bond maakt zich zorgen over de instabiliteit van de bank door enerzijds de invloed van buitenaf zoals de hypotheekcrisis vanuit Amerika, en anderzijds door het spel wat aandeelhouders en Fortis spelen. Het lijkt erop dat het korte termijn denken binnen Fortis de overhand begint te krijgen, iets wat FNV Bondgenoten voor aandeelhouders en medewerkers als een slechte ontwikkeling ziet. Een goed integratieproces van Fortis en ABN AMRO is voor de toekomst van de bank en zijn medewerkers namelijk essentieel. Verdere onzekerheid en een eventueel aangepaste aanpak hierbij lijkt hier niet toe bij te dragen.

Nu ook het ABP als vermogensbeheerder weer aandringt op vergaande veranderingen in de structuur, zowel in de top als in de beschermingsconstructies, wordt de koers van de onderneming alleen maar onduidelijker. "Schoten voor de boeg", aldus Carla Kiburg, "maar wel vanuit een ernstige zorg over de rentabiliteit op de langere termijn en die zorg delen we."

De bond wil daarom samen met vertegenwoordigers uit de bankensector (zoals Fortis), en met minister Bos van Financiën om de tafel om tot maatregelen te komen die de waarden van de bankenwereld als `bedachtzaamheid', `betrouwbaarheid' en `continuïteit' weer doen herleven. Daarmee kan ook de toekomst van de mensen bij Fortis en ABN AMRO beter worden gegarandeerd. "De huidige besprekingen in het kader van de opsplitsing van ABN AMRO mogen niet bepaald worden door een fluctuerende dagkoers," aldus Kiburg. "We hebben het wel over de banen en inkomens van duizenden mensen. Het kan niet zo zijn dat die mensen de dupe worden van een angstige gedachte `houd de aandeelhouder tevreden'."

---